Science22.com SIA

регистрационен номер 40203072376

седалище Lastadijas iela 6, LV-1050, Рига, Латвия

 

Извадка от "Общи Правила и Условия", секция "Политика за Поверителност"

за да видите пълния документ "Общи Правила и Условия", моля, отидете на "Общи Правила и Условия".

 

[..]

19.1. Тази Политика за поверителност обяснява как Science22.com SIA, регистрационен номер 40203072376 със седалище Lastadijas iela 6, LV-1050, Рига, Латвия, обработва лични данни при предоставяне на Услуги и управление на Уебсайта.

 

19.2. Администратор на личните данни е Science22.com SIA, регистрационен номер 40203072376 със седалище Lastadijas iela 6, LV-1050, Рига, Латвия.

 

19.3. Какви лични данни обработваме?

 

19.3.1. Ние обработваме Вашите лични данни за множество цели, когато се регистрирате за Услугите, извършвате дейности във Вашия профил или посещавате нашия Уебсайт. В определени случаи обработката на Вашите данни е необходима за предоставяне на Услугите. Но в други случаи, ако обработката не е строго необходима, ние ще посочим това, например, като Ви дадем възможност да изберете дали искате да ни предоставите Вашите данни.

19.3.2. Информацията, която въвеждате, когато правите информативен тест за отслабване на нашия Уебсайт, не се съхранява или записва по друг начин в нашите информационни системи.

 

19.4. За да регистрираме нови потребители на Услуги, да идентифицираме съществуващите потребители, да Ви предоставим достъп до Вашия вече съществуващ потребителски профил и да администрираме Вашия профил, ние обработваме Вашето име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, пол, възраст, информация за плащане, както и други данни, които сте посочили по време на процеса на регистрация.

Категория лични данни

Законово основание за обработка

Период на съхранение

Имейл адрес, телефонен номер, име, фамилия, възраст, пол, вид, дата и размер на плащане за Услугите, вид на заявените Услуги.

Обработката е необходима за изпълнението на сключен с Вас договор и предоставяне на Услугите.

Данните се съхраняват, докато сте регистриран потребител на Услугите и сте платили за Услугите. Когато изтриете своя профил, ние може да запазим данните, които сме длъжни да съхраняваме, за да изпълним законовите си задължения (например за данъчни цели).

 

19.5. За да Ви предоставим персонализирани Услуги, да изготвим диета и диетичен план, както и други съвети и предложения във връзка с използването на Услугите, ние обработваме данните, които сте разкрили относно Вашите хранителни навици, здравословно състояние, информация за бременност или кърмене, както и други свързани със здравето данни. Тази информация е специална категория лични данни, поради което ние я обработваме с дължимата грижа и въз основа на Вашето изрично съгласие. Вашите здравни данни ще бъдат обработени само след като извършите плащането за Услугите. Поради спецификата на Услугите, ние няма да можем да Ви предоставим Услугите, ако не сте дали изричното съгласие за обработка на Вашите здравни данни. Ако решите да не се съгласите, ние ще възстановим сумата на плащането Ви за Услугите.

Категория лични данни

Законово основание за обработка

Период на съхранение

Информация за Вашето здраве, навици за пушене, бременност, кърмене, заболявания, лекарства, които приемате, избор на диета, тегло и височина.

Обработката се основава на Вашето изрично съгласие за получаване на Услугите.

Данните се запазват, докато има валидно съгласие. Когато съгласието бъде изтеглено, предоставянето на Услугите се спира. Ако изтриете своя профил, тези данни се изтриват, ако тяхното запазване не се изисква съгласно приложимото законодателство.

 

19.6. За да спазваме приложимото законодателство, например във връзка с обработката на плащания и нашите счетоводни задължения, ние обработваме информация, която се отнася до Вашите плащания.

Категория лични данни

Законово основание за обработка

Период на съхранение

Информация за Вашите плащания, Вашето местоживеене.

Обработка, необходима за спазване на законово задължение.

Данните се съхраняват толкова дълго, колкото се изисква съгласно приложимото законодателство.

 

19.7. За да Ви информираме за новини и промоции във връзка с Услугите и да Ви изпращаме персонализирана реклама или друга маркетингова комуникация, ние обработваме Вашето име, имейл адрес и/или телефонен номер. Ще получите такава информация само ако сте се съгласили с нея, когато сте се регистрирали за Услугите. Имате право да оттеглите съгласието си за получаване на такава комуникация, като се свържете с нашия отдел за поддръжка на клиенти на CertifiedKetoDiet.com онлайн ПОМОЩНО БЮРО ЗА ПОДДРЪЖКА. В случай, че оттеглите съгласието си, като се свържете с нашия отдел за поддръжка на клиенти на CertifiedKetoDiet.com онлайн ПОМОЩНО БЮРО ЗА ПОДДРЪЖКА, ние ще регистрираме тази информация във Вашия профил в рамките на 5 работни дни.

Категория лични данни

Законово основание за обработка

Период на съхранение

Име, фамилия, имейл адрес и/или телефонен номер.

Име, фамилия, имейл адрес и/или телефонен номер.

Данните се съхраняват, докато има валидно съгласие. Когато съгласието бъде оттеглено, ние ще прекратим обработката на Вашите данни за тази цел.

 

19.8. За целите на разработване на маркетингова стратегия, сегментиране на клиенти и анализ на нашите Услуги, ние може да обработваме данните, които сте посочили при регистрацията за Услугите, например Вашия пол, избраните Услуги, както и определена информация, получена от бисквитките.

Категория лични данни

Законово основание за обработка

Период на съхранение

Пол, информация от бисквитки, например IP адрес, използвано устройство, тип браузър, час и дата на отваряне, отписване и блокиране на нашите имейли, кликвания, взаимодействие с Уебсайта.

Обработка, необходима за целите на нашите правни интереси за подобряване и развитие на нашия бизнес.

Моля, вижте нашата политика за бисквитки, за да видите повече информация за нашите бисквитки. Ако изтриете своя профил, може да запазим част от информацията в анонимна и обобщена форма.

 

19.9. За да предоставим обслужване на клиенти и да разрешим всички проблеми, които могат да възникнат във връзка с нашите Услуги, ние обработваме Вашето име, фамилия, информация за контакт, данни от Вашия профил и всякаква друга информация, която можете да предоставите по време на комуникацията си с нашите консултанти или специалисти по обслужване на клиенти.

Категория лични данни

Законово основание за обработка

Период на съхранение

Име, фамилия, имейл адрес и/или телефонен номер, информация за профила, всякаква друга информация, която може да ни бъде предоставена по време на консултация или за целите, посочени тук.

Обработка, необходима за целите на нашите правни интереси, за да се гарантира качеството на нашите Услуги, решаване на проблеми във връзка с тях и защита на нашите законови интереси и права в случай на възникнали спорове.

Данните се запазват, докато целта на тяхната обработка не бъде постигната или изтрита, когато изтриете Вашия профил, ако запазването не е необходимо за защита на нашите законови права.

 

19.10. За да гарантираме защитата и сигурността на нашата база данни, вътрешни системи, Уебсайта и друга инфраструктура и да наблюдаваме използването на нашите Услуги, ние може да обработваме различна техническа информация, която придобиваме от бисквитки, лог файлове и други подобни технологични решения.

Категория лични данни

Законово основание за обработка

Период на съхранение

Вашият IP адрес, информация за Вашето устройство, тип и версия на браузъра, часова зона, различни метаданни, информация за достъп до Уебсайта и профила, информация за взаимодействие с Уебсайта, въвеждане и коригиране на данни и всякаква друга информация за зададената цел тук.

Обработка, необходима за целите на нашите правни интереси, за да се гарантира сигурността на нашата ИТ система и надежден, непрекъснат, сигурен бизнес.

Данните се съхраняват за 12 месеца

 

19.11. За да преценим, да прогнозираме и да Ви предложим най-подходящия, ефективен диетичен и хранителен план, както и за да Ви помогнем да постигнете целта, която сте си поставили, ние може да събираме и анализираме (профилираме) определени видове потребителска информация. Когато профилираме, ние използваме само точни, минимални данни, като например корелацията на промяната на теглото на потребителя поради конкретен диетичен план. Ние извършваме такова профилиране въз основа на нашите правни интереси, за да предоставим най-подходящите и ефективни Услуги на потребителя. Ние не вземаме автоматизирани решения въз основа на профилиране, които могат да имат правни последици за Вас или да Ви засегнат неблагоприятно като субект на данни. Това ни позволява да предложим на нашите потребители хранителен и диетичен план, който е бил успешен за други потребители с подобни параметри.

 

19.12. Период на съхранение и изтриване на данни:

 

19.12.1. Ние ще обработваме Вашите лични данни, докато някоя от гореспоменатите цели за обработка на данни или правно основание е валидна. Ние оценяваме периода на запазване, като вземаме предвид нашите законови задължения и сроковете на запазване, определени в тях, както и нашите правни интереси или Вашите инструкции, например в случай, че оттеглите съгласието си.

19.12.2. Когато някоя от гореспоменатите цели за обработка на данни или правно основание вече не съществуват, ние изтриваме или анонимизираме данните.

 

19.13. Споделяне на Вашите лични данни:

 

19.13.1. В определени случаи ние си сътрудничим с различни трети страни доставчици на услуги и обработващи данни, които предоставят поддръжка за нашите Услуги. По този начин Вашите лични данни могат да бъдат споделени с такива доставчици на услуги, които предоставят хостинг и услуги за съвместно разполагане на сървъри, услуги и инструменти за доставка на електронна поща и съдържание, услуги за фактуриране и обработка на плащания, маркетинг, счетоводство, правни, ИТ и други услуги, които ние може разумно да изискваме.

19.13.2. Такива доставчици на услуги могат да получават само личните данни, необходими за предоставяне на съответната услуга, например информацията за Вашите плащания ще бъде споделяна само с доставчиците на услуги за обработка на плащания и само до степента, необходима за осигуряване на Вашето плащане, възстановяване на плащането Ви или преглед на Вашите оплаквания.

19.13.3. Такива трети страни доставчици на услуги могат да обработват тези данни само в съответствие с нашите инструкции и им е забранено да ги използват за други цели. Тези доставчици на услуги са длъжни да осигурят защита на личните данни в съответствие с приложимите правни норми и обвързващи споразумения, сключени с нас. Ако някой от тези доставчици на услуги се намира извън ЕС/ЕИП, ние гарантираме, че прехвърлянето на лични данни се извършва в съответствие със законовите изисквания и решения, предвидени в Общия регламент за защита на данните.

19.13.4. Ние подбираме и избираме такива доставчици на услуги с дължимата грижа и изискваме от тях да гарантират целостта и поверителността на Вашите лични данни.

19.13.5. Вашите лични данни могат да бъдат достъпни само от оторизирани служители на Science22.com, които са се съгласили със задълженията за поверителност и които се нуждаят от тази информация, за да изпълняват задълженията си.

19.13.6. В определени ситуации от нас може да се изисква законово да споделим Вашата информация с правоприлагащите органи и държавните органи. Може също да споделим Вашата информация с такива органи, за да предявим, наложим или защитим Вашите правни искове.

19.13.7. Science22.com като администратор на лични данни носи отговорност за обработката на Вашите лични данни.

 

19.14. Вашите права:

 

19.14.1. Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни и да получите цялата информация, която обработваме за Вас в рамките на един месец.

19.14.2. Ако желаете да коригирате данните си, можете да го направите, като се свържете с нас или да ги коригирате сами, като влезете в профила си.

19.14.3. Ако обработваме Вашите лични данни въз основа на нашите правни интереси, имате право да възразите срещу такова обработване. Ако получим такова възражение, ние повече няма да обработваме Вашите лични данни, освен ако не можем да докажем убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на правни искове.

19.14.4. Имате право да оттеглите съгласието си за обработка на Вашите данни, което се основава на съгласие. Оттеглянето на съгласието няма да засегне законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди неговото оттегляне.

19.14.5. Имате право да изтриете данните си, като влезете в профила си или се свържете с нас. Моля, имайте предвид, че няма да можем да изтрием данните, които сме длъжни да запазим в съответствие с приложимото законодателство. Ако поискате изтриване на Вашите данни или възразите срещу обработването на данни, необходими за предоставяне на нашата Услуга, ние няма да можем да Ви предоставим нашите Услуги или това ще бъде възпрепятствано.

19.14.6. Ако желаете да упражните някое от гореспоменатите права, моля, пишете ни, като използвате предоставената тук информация за контакт. Преди да Ви предоставим каквато и да е информация, може да се наложи да потвърдим Вашата самоличност.

19.14.7. Ако смятате, че не сме изпълнили задълженията си за обработка на лични данни или по друг начин сме нарушили правата Ви за защита на данните, имате право да подадете жалба до надзорния орган – Държавен инспекторат на данните (Elijas iela 17, Рига, LV-1050, Латвия).

 

19.15. Информация за контакт:

 

19.15.1. Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност или искате да упражните правата си като субект на данни, моля, свържете се с нашия отдел за поддръжка на клиенти на CertifiedKetoDiet.com онлайн ПОМОЩНО БЮРО ЗА ПОДДРЪЖКА.

Science22.com SIA, регистрационен номер 40203072376 със седалище Lastadijas iela 6, LV-1050, Рига, Латвия.

 

19.16. Разни:

 

19.16.1. Запазваме си правото да променяме и изменяме тази Политика за поверителност от време на време. Измененията влизат в сила веднага след като бъдат качени на Уебсайта. В случай на съществена промяна, ние ще Ви уведомим, например, като публикуваме известие във Вашия профил, на Уебсайта или като Ви изпратим имейл.

[..]