Science22.com SIA

registreringsnummer: 40203072376

adresse: Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia

 

Uddrag fra "Generelle Vilkår og Betingelser" afsnittet "Privatlivspolitik"

for at se hele "Generelle Vilkår og Betingelser" dokumentet, gå venligst til "Generelle Vilkår og Betingelser".

 

[..]

19.1. Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Science22.com SIA, registreringsnummer 40203072376 med registreret kontor på Lastadijas iela 6, LV-1050 i Riga, Letland, behandler personoplysninger, når de leverer Tjenester og administrerer Hjemmesiden .

 

19.2. Persondataansvarlig er Science22.com SIA, registreringsnummer 40203072376 med registreret kontor på Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letland

 

19.3. Hvilke personoplysninger behandler vi?

 

19.3.1. Vi behandler dine personoplysninger til flere formål, når du tilmelder dig Tjenesterne, udfører aktiviteter på din profil eller besøger vores Hjemmeside. I visse tilfælde er behandlingen af dine data nødvendig for at levere Tjenesterne. Men i andre tilfælde, hvis behandlingen ikke er strengt nødvendig, vil vi angive det, for eksempel ved at give dig mulighed for at vælge, om du vil indsende dine data til os.

19.3.2. De oplysninger, du indtaster, når du laver den informative vægttabstest på vores Hjemmeside, bliver ikke gemt eller på anden måde registreret i vores informationssystemer.

 

19.4. For at registrere nye brugere af Tjenester, identificere de eksisterende brugere, give dig adgang til din allerede eksisterende brugerprofil og administrere din profil, behandler vi dit navn, efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, køn, alder, betalingsoplysninger samt andre data, som du har angivet under registreringsprocessen.

Persondatakategori

Retsgrundlag for behandlingen

Opbevaringsperiode

E-mailadresse, telefonnummer, navn, efternavn, alder, køn, type, dato og beløb for betaling for Tjenester, type af Tjenester, der anmodes om.

Behandling er nødvendig for udførelsen af en kontrakt, der er indgået med dig, og for at give dig Tjenesterne.

Data opbevares, så længe du er en registreret bruger af Tjenesterne og har betalt for Tjenesterne. Når du sletter din profil, kan vi opbevare de data, som vi er forpligtet til at opbevare for at opfylde vores juridiske forpligtelser (for eksempel til skattemæssige formål).

 

19.5. For at give dig en personlig service, udarbejde en kost- og ernæringsplan samt andre tips og forslag i forhold til brugen af Tjenesterne, behandler vi de data, du har afgivet vedrørende dine spisevaner, helbredsstatus, oplysninger om graviditet eller amning som samt andre sundhedsrelaterede data. Disse oplysninger er en særlig kategori af personoplysninger, så vi behandler dem med fornøden omhu og baseret på dit udtrykkelige samtykke. Dine helbredsdata vil først blive behandlet, efter du har foretaget betalingen for Tjenesterne. På grund af Tjenesternes detaljer, vil vi ikke være i stand til at levere Tjenesterne til dig, hvis du ikke har givet det udtrykkelige samtykke til behandlingen af dine helbredsdata. Hvis du vælger ikke at give samtykke, foretager vi en tilbagebetaling af din betaling for Tjenesterne.

Persondatakategori

Retsgrundlag for behandlingen

Opbevaringsperiode

Oplysninger om dit helbred, rygevaner, graviditet, amning, sygdomme, medicin du bruger, kostvalg, vægt og højde.

Behandling er baseret på dit udtrykkelige samtykke til at modtage Tjenesterne.

Data opbevares så længe der er et gyldigt samtykke. Når samtykket er trukket, stoppes leveringen af Tjenester. Hvis du sletter din profil, slettes disse data, hvis deres opbevaring ikke er påkrævet i henhold til gældende love.

 

19.6. For at overholde gældende love, for eksempel i forhold til behandling af betalinger og vores regnskabsmæssige forpligtelser, behandler vi oplysninger, der vedrører dine betalinger.

Persondatakategori

Retsgrundlag for behandlingen

Opbevaringsperiode

Oplysninger om dine betalinger, din bopæl.

Behandling nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse

Data opbevares så længe som det kræves i henhold til gældende lovgivning

 

19.7. For at informere dig om nyheder og kampagner i relation til Tjenesterne og sende dig personlig reklame eller anden markedsføringskommunikation behandler vi dit navn, din e-mailadresse og/eller dit telefonnummer. Du vil kun modtage sådanne oplysninger, hvis du har givet samtykke til det ved tilmelding til Tjenesterne. Du har ret til at trække dit samtykke til at modtage sådan kommunikation tilbage ved at kontakte vores kundesupport på CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK. I tilfælde af at du trækker dit samtykke tilbage ved at kontakte vores kundesupport på CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK, registrerer vi disse oplysninger i din profil inden for 5 hverdage.

Persondatakategori

Retsgrundlag for behandlingen

Opbevaringsperiode

Navn, efternavn, e-mailadresse og/eller telefonnummer.

Navn, efternavn, e-mailadresse og/eller telefonnummer.

Data opbevares så længe der er et gyldigt samtykke. Når samtykket trækkes tilbage, ophører vi med behandlingen af dine data til dette formål.

 

19.8. Med henblik på udvikling af en markedsføringsstrategi, kundesegmentering og analyse af vores Tjenester kan vi behandle de data, du har angivet ved tilmelding til Tjenesterne, for eksempel dit køn, de valgte Tjenester samt visse oplysninger opnået fra cookies.

Persondatakategori

Retsgrundlag for behandlingen

Opbevaringsperiode

Køn, information fra cookies, for eksempel IP-adresse, anvendt enhed, browsertype, tidspunkt og dato for åbning, afmelding og blokering af vores e-mails, klik, interaktion med hjemmesiden.

Behandling nødvendig med henblik på vores legitime interesser for at forbedre og udvikle vores forretning.

Se venligst vores cookiepolitik for at se mere information om vores cookies. Hvis du sletter din profil, beholder vi muligvis nogle af oplysningerne i en anonymiseret og aggregeret form.

 

19.9. For at yde kundeservice og løse eventuelle problemer, der måtte opstå i forbindelse med vores tjenester, behandler vi dit navn, efternavn, kontaktoplysninger, dine profildata og enhver anden information, som du måtte give under din kommunikation med vores konsulenter eller kundeservicespecialister.

Persondatakategori

Retsgrundlag for behandlingen

Opbevaringsperiode

Navn, efternavn, e-mailadresse og/eller telefonnummer, profiloplysninger, enhver anden information, som kan afgives til os under konsultation eller til formål anført heri.

Behandling, der er nødvendig med henblik på vores legitime interesser for at sikre kvaliteten af vores Tjenester, løsning af eventuelle problemer i forbindelse hermed og beskyttelse af vores juridiske interesser og rettigheder i tilfælde af eventuelle tvister.

Data opbevares, indtil formålet med behandlingen er opnået eller slettet, når du sletter din profil, hvis opbevaring ikke er påkrævet for at beskytte vores juridiske rettigheder.

 

19.10. For at sikre beskyttelsen og sikkerheden af vores database, interne systemer, Hjemmesiden og anden infrastruktur og føre tilsyn med brugen af vores tjenester, kan vi behandle forskellige tekniske oplysninger, som vi henter fra cookies, logfiler og andre lignende teknologiske løsninger.

Persondatakategori

Retsgrundlag for behandlingen

Opbevaringsperiode

Din IP-adresse, oplysninger på din enhed, type og version af browser, tidszone, forskellige metadata, oplysninger om adgang til Hjemmesiden og profil, information om interaktion med Hjemmesiden, indtastning og rettelse af data og enhver anden information til det angivne formål heri.

Behandling, der er nødvendig med henblik på vores legitime interesser for at sikre sikkerheden af vores it-system og pålidelig, kontinuerlig og sikker forretning.

Data opbevares i 12 måneder

 

19.11. For at anslå, forudsige og tilbyde dig den mest hensigtsmæssige, effektive kost- og ernæringsplan, samt for at hjælpe dig med at nå det mål, du har sat dig, kan vi indsamle og analysere (profilere) visse typer brugeroplysninger. Ved profilering bruger vi kun nøjagtige, minimale data, såsom sammenhængen mellem en brugers vægtændring på grund af en bestemt ernæringsplan. Vi udfører sådan profilering baseret på vores legitime interesser for at levere de mest passende og effektive tjenester til brugeren. Vi træffer ikke automatiske beslutninger baseret på profilering, der kan have juridiske konsekvenser for dig eller negativt påvirke dig som registreret. Dette giver os mulighed for at tilbyde vores brugere en ernærings- og kostplan, der har været vellykket for andre brugere med lignende parametre.

 

19.12. Opbevaringsperiode og sletning af data:

 

19.12.1. Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe et af de ovennævnte databehandlingsformål eller juridiske grundlag er gyldige. Vi evaluerer opbevaringsperioden ved at tage hensyn til vores juridiske forpligtelser og opbevaringsperioder angivet deri, samt vores legitime interesser eller dine instruktioner, for eksempel i tilfælde af at du trækker dit samtykke tilbage.

19.12.2. Når nogen af de ovennævnte databehandlingsformål eller retsgrundlag ikke længere eksisterer, sletter eller anonymiserer vi din data.

 

19.13. Deling af dine personlige data:

 

19.13.1. I visse tilfælde samarbejder vi med forskellige tredjepartstjenesteudbydere og databehandlere, som yder support til vores Tjenester. Dine personlige data kan således blive delt med sådanne tjenesteudbydere, som leverer hosting- og co-location-tjenester til server, tjenester til e-mail og levering af indhold og værktøjer, fakturerings- og betalingsbehandlingstjenester, markedsføring, regnskab, jura, IT, og andre tjenester, som vi med rimelighed kan kræve.

19.13.2. Sådanne tjenesteudbydere modtager muligvis kun de personlige data, der kræves for at levere den respektive tjeneste, for eksempel vil oplysningerne om dine betalinger kun blive delt med tjenesteudbydere af betalingsbehandling og kun i det omfang, det er nødvendigt for at sikre din betaling, refundere din betaling eller gennemgå dine klager.

19.13.3. Sådanne tredjepartsudbydere af tjenester kan kun behandle disse data i overensstemmelse med vores instruktioner og er forbudt at bruge dem til andre formål. Sådanne tjenesteudbydere er forpligtet til at sikre persondatabeskyttelse i overensstemmelse med de gældende juridiske normer og bindende aftaler indgået med os. Hvis nogen af sådanne tjenesteudbydere er placeret uden for EU/EØS, sikrer vi, at overførslen af personoplysninger udføres i overensstemmelse med de lovkrav og løsninger, der er fastsat i EU's databeskyttelsesforordning.

19.13.4. Vi vælger og udvælger sådanne tjenesteudbydere med behørig omhu og kræver, at de sikrer integriteten og fortroligheden af dine personlige data.

19.13.5. Dine personlige data kan kun tilgås af autoriserede www.certifiedketodiet.com-medarbejdere, som har accepteret fortrolighedsforpligtelser, og som har brug for disse oplysninger for at udføre deres pligter.

19.13.6. I visse situationer kan vi være juridisk forpligtet til at dele dine oplysninger med retshåndhævende myndigheder og offentlige myndigheder. Vi kan også dele dine oplysninger med sådanne myndigheder for at fremsætte, håndhæve eller forsvare dine juridiske krav.

19.13.7. CertifiedKetoDiet.com er som persondataansvarlig ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

 

19.14. Dine rettigheder:

 

19.14.1. Du har ret til at anmode om indsigt i dine personoplysninger og modtage alle oplysninger, vi behandler om dig inden for en måned.

19.14.2. Hvis du ønsker at rette dine data, kan du gøre det ved at kontakte os eller rette det selv ved at logge ind på din profil.

19.14.3. Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser, har du ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling. Hvis vi modtager en sådan indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde for behandlingen, som tilsidesætter den registreredes interesser, rettigheder og friheder eller for etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav.

19.14.4. Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine data, som er baseret på samtykke. Tilbagekaldelse af samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandling baseret på samtykke før tilbagetrækningen.

19.14.5. Du har ret til at slette dine data ved at logge på din profil eller kontakte os. Bemærk venligst, at vi ikke vil være i stand til at slette de data, som vi er forpligtet til at opbevare i henhold til gældende lovgivning. Hvis du vil anmode om at slette dine data eller gøre indsigelse mod behandling af data, der kræves for at give dig vores service, vil vi ikke være i stand til at levere dig vores Tjeneste, eller det vil blive begrænset.

19.14.6. Hvis du ønsker at udøve nogen af de ovennævnte rettigheder, bedes du skrive til os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet heri. Før vi giver dig nogen oplysninger, kan vi være nødt til at bekræfte din identitet.

19.14.7. Hvis du mener, at vi ikke har opfyldt vores forpligtelser til at behandle personoplysninger eller på anden måde har krænket dine databeskyttelsesrettigheder, har du ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden – Datastatstilsynet (Elijas iela 17, Riga, Latvia, LV-1050).

 

19.15. Kontaktinformation:

 

19.15.1. Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik, eller du ønsker at udøve dine registrerede rettigheder, bedes du kontakte vores kundesupport på CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK.

 

Science22.com SIA, registreringsnummer 40203072376 med registreret kontor på Lastadijas iela 6, LV-1050 i Riga, Letland 

 

19.16. Andet:

 

19.16.1. Vi forbeholder os retten til at ændre og rette denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ændringerne træder i kraft, så snart de er uploadet til Hjemmesiden. I tilfælde af en væsentlig ændring giver vi dig besked, for eksempel ved at lægge en meddelelse på din profil, på Hjemmesiden eller ved at sende dig en e-mail.

[..]