Science22.com SIA

registrikood 40203072376

registrijärgne asukoht Lastadijas tn 6, LV-1050, Riia, Läti

 

Väljavõte "Üldtingimuste" jaotisest "Privaatsuspoliitika"

"Üldtingimuste" täisversiooniga tutvumiseks vaadake palun dokumenti "Üldtingimused".

 

[..]

19.1. Käesolev privaatsuspoliitika selgitab, kuidas Science22.com SIA, registrikood 40203072376, registrijärgne asukoht Lastadijas tn 6, LV-1050, Riia, Läti töötleb isikuandmeid Teenuste osutamisel ja Veebisaidi haldamisel.

 

19.2. Isikuandmete vastutav töötleja on Science22.com SIA, registrikood 40203072376, registrijärgne asukoht Lastadijas tn 6, LV-1050, Riia, Läti. 

 

19.3. Milliseid isikuandmeid me töötleme?

 

19.3.1. Me töötleme teie isikuandmeid mitmel eesmärgil, kui registreerute Teenuste kasutajaks, teostate oma profiiliga seotud tegevusi või külastate meie Veebisaiti. Teatud juhtudel on teie andmete töötlemine vajalik Teenuste osutamiseks. Muudel juhtudel, kui töötlemine ei ole tingimata vajalik, teavitame teid sellest, võimaldades teil valida, kas soovite oma andmeid meile edastada.

19.3.2. Teavet, mille sisestate, kui täidate meie Veebisaidil informatiivse kaalulangetamise testi, ei säilitata ega salvestata muul viisil meie infosüsteemides.

 

19.4. Uute Teenuste kasutajate registreerimiseks, olemasolevate kasutajate tuvastamiseks, juurdepääsu andmiseks olemasolevale kasutajaprofiilile ja profiili haldamiseks töötleme teie nime, perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, sugu, vanust, makseteavet ja muid andmeid, mille olete registreerimisprotsessi käigus esitanud.

Isikuandmete liik

Töötlemise õiguslik alus

Säilitamisperiood

E-posti aadress, telefoninumber, eesnimi, perekonnanimi, vanus, sugu, tüüp, Teenuste eest tasumise kuupäev ja summa, tellitud Teenuste liik.

Töötlemine on vajalik sõlmitud lepingu täitmiseks ja Teenuste osutamiseks.

Andmeid säilitatakse seni, kuni olete Teenuste registreeritud kasutaja ja olete Teenuste eest tasunud. Kui kustutate oma profiili, võime säilitada andmeid, mis on vajalikud juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks maksuarvestuse eesmärgil).

 

19.5. Selleks, et pakkuda isikupärastatud teenuseid, koostada toitumiskava ning anda muid nõuandeid ja soovitusi seoses Teenuste kasutamisega, töötleme kasutaja poolt avaldatud andmeid nende toitumisharjumuste, tervisliku seisundi, raseduse või rinnaga toitmise kohta ning muid tervisega seotud andmeid. See teave kuulub eriliiki isikuandmete kategooriasse, seega töötleme seda hoolikalt ja teie selgesõnalise nõusoleku alusel. Teie terviseandmeid töödeldakse alles pärast seda, kui olete Teenuste eest tasunud. Teenuste eripära tõttu ei saa me teile Teenuseid pakkuda, kui te ei ole andnud selgesõnalist nõusolekut oma terviseandmete töötlemiseks. Kui otsustate nõusolekut mitte anda, tagastame teile Teenuste eest tehtud makse.

Isikuandmete liik

Töötlemise õiguslik alus

Säilitamisperiood

Teave teie tervise, suitsetamisharjumuste, raseduse, rinnaga toitmise, haiguste, kasutatavate ravimite, toitumisvalikute, kaalu ja pikkuse kohta.

Töötlemine põhineb teie selgesõnalisel nõusolekul Teenuste osutamise eesmärgil.

Andmeid säilitatakse seni, kuni on olemas kehtiv nõusolek. Nõusoleku tagasivõtmisel lõpetatakse Teenuste osutamine. Kui kustutate oma profiili, kustutatakse need andmed, mille säilitamine ei ole kohaldatavate seaduste alusel nõutav.

 

19.6. Kohaldatavate seaduste täitmiseks, näiteks seoses maksete töötlemise ja raamatupidamiskohustusega, töötleme teie maksetega seotud teavet.

Isikuandmete liik

Töötlemise õiguslik alus

Säilitamisperiood

Maksete ja elukohaga seotud teave.

Töötlemine, mis on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks.

Andmeid säilitatakse senikaua kui kohaldatavad õigusaktid seda nõuavad.

 

19.7. Selleks, et teavitada teid Teenustega seotud uudistest ja kampaaniatest ning saata teile isikupärastatud reklaami või muid turundussõnumeid, töötleme teie nime, e-posti aadressi ja/või telefoninumbrit. Sellist teavet saate ainult juhul, kui olete sellega nõustunud Teenuste kasutajaks registreerumisel. Teil on õigus tühistada oma nõusolek vastavasisulise teabe saamiseks, võttes ühendust meie veebipõhise KLIENDITOEGA aadressil CertifiedKetoDiet.com. Kui tühistate oma nõusoleku, võttes ühendust meie veebipõhise KLIENDITOEGA aadressil CertifiedKetoDiet.com, registreerime vastava informatsiooni teie profiilis 5 tööpäeva jooksul.

Isikuandmete liik

Töötlemise õiguslik alus

Säilitamisperiood

Nimi, perekonnanimi, e-posti aadress ja/või telefoninumber.

Nimi, perekonnanimi, e-posti aadress ja/või telefoninumber.

Andmeid säilitatakse seni, kuni on olemas kehtiv nõusolek. Nõusoleku tagasivõtmisel lõpetame teie andmete töötlemise vastaval eesmärgil.

 

19.8. Turundusstrateegia väljatöötamiseks, klientide segmenteerimiseks ja meie teenuste analüüsimiseks võime töödelda andmeid, mida olete esitanud Teenuste kasutajaks registreerumisel, näiteks teie sugu, valitud Teenuseid ja teatud küpsiste abil kogutud teavet.

Isikuandmete liik

Töötlemise õiguslik alus

Säilitamisperiood

Sugu, küpsiste abil kogutud teave, näiteks IP-aadress, kasutatav seade, veebilehitseja tüüp, avamise kellaaeg ja kuupäev, meie e-kirjade tellimuse tühistamine ja blokeerimine, klõpsud, suhtlus Veebisaidiga.

Töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide saavutamiseks, et parendada ja arendada meie äritegevust.

Meie küpsiste kohta lisateabe saamiseks tutvuge Küpsiste kasutamise eeskirjadega. Kui kustutate oma profiili, võime säilitada osa teabest anonüümsel ja koondatud kujul.

 

19.9. Klienditoe pakkumiseks ja meie Teenustega seotud probleemide lahendamiseks töötleme teie ees- ja perekonnanime, kontaktandmeid, profiiliandmeid ja mis tahes muud teavet, mida esitate meie konsultantide või klienditeeninduse spetsialistidega suhtlemisel.

Isikuandmete liik

Töötlemise õiguslik alus

Säilitamisperiood

Nimi, perekonnanimi, e-posti aadress ja/või telefoninumber, profiiliandmed, mis tahes muud andmed, mida võidakse meile esitada konsultatsiooni käigus või käesolevas dokumendis nimetatud eesmärkidel.

Töötlemine on vajalik meie õigustatud huvides, et tagada Teenuste kvaliteet, lahendada sellega seotud probleeme ning kaitsta meie õiguslikke huve ja õigusi vaidluste korral.

Andmeid säilitatakse kuni nende töötlemise eesmärgi saavutamiseni või kustutatakse kasutaja profiili kustutamisel, kui andmete säilitamine ei ole vajalik meie seaduslike õiguste kaitsmiseks.

 

19.10. Meie andmebaasi, sisesüsteemide, Veebisaidi ja muu infrastruktuuri kaitse ja turvalisuse tagamiseks ning Teenuste kasutamise jälgimiseks võime töödelda mitmesugust tehnilist teavet, mida saame küpsiste, logifailide ja muude sarnaste tehnoloogiliste lahenduste abil.

Isikuandmete liik

Töötlemise õiguslik alus

Säilitamisperiood

Teie IP-aadress, teave teie seadme, veebilehitseja tüübi ja versiooni kohta, ajavöönd, mitmesugused metaandmed, teave Veebisaidile ja profiilile juurdepääsu kohta, teave Veebisaidiga suhtlemise kohta, andmete sisestamine ja parandamine ning mis tahes muu teave käesolevas dokumendis sätestatud eesmärgil.

Töötlemine on vajalik meie õigustatud huvides, et tagada IT-süsteemi turvalisus ning usaldusväärne, pidev ja turvaline äritegevus.

Andmeid säilitatakse 12 kuud.

 

19.11. Selleks, et hinnata, prognoosida ja pakkuda teile kõige sobivamat ja tõhusamat toitumiskava ning aidata teil saavutada seatud eesmärki, võime koguda ja analüüsida (profileerida) teatavat tüüpi kasutajaandmeid. Profileerimisel kasutame ainult täpseid minimaalseid andmeid, näiteks kasutaja kehakaalu muutuse korrelatsiooni konkreetse toitumiskava tõttu. Me teostame sellist profileerimist oma õigustatud huvides, et pakkuda kasutajale kõige sobivamaid ja tõhusamaid Teenuseid. Me ei tee profiilianalüüsil põhinevaid automatiseeritud otsuseid, millel võivad olla teie kui andmesubjekti jaoks õiguslikud tagajärjed või mis võivad teid kui andmesubjekti negatiivselt mõjutada. See võimaldab meil pakkuda oma kasutajatele toitumiskava, mis on olnud edukas teiste sarnaste parameetritega kasutajate puhul.

 

19.12. Säilitamisperiood ja andmete kustutamine:

 

19.12.1. Töötleme teie isikuandmeid seni, kuni kehtib mõni ülalnimetatud andmetöötluse eesmärkidest või õiguslikest alustest. Säilitamisperioodi määramisel võtame arvesse meie õiguslikke kohustusi ja neis sätestatud säilitamisperioode, samuti meie õigustatud huve või teie juhiseid, näiteks juhul, kui te võtate tagasi oma nõusoleku.

19.12.2. Kui mõni eespool nimetatud andmetöötluse eesmärkidest või õiguslikust alusest enam ei kehti, kustutame või muudame andmed anonüümseks.

 

19.13. Isikuandmete jagamine:

 

19.13.1. Teatud juhtudel teeme koostööd erinevate kolmandate osapoolte teenusepakkujate ja andmetöötlejatega, kes toetavad meie Teenuseid. Seega võidakse teie isikuandmeid jagada teenusepakkujatega, kes pakuvad serverite majutus- ja ühispaiknemisteenuseid, e-posti ja sisu edastamise teenuseid ja vahendeid, arvete ja maksete töötlemise teenuseid, turundus-, raamatupidamis-, IT-, juriidilisi ja muid teenuseid, mida võime põhjendatult vajada.

19.13.2. Sellised teenusepakkujad võivad saada ainult vastava teenuse osutamiseks vajalikke isikuandmeid, näiteks, teie makseid käsitlevaid andmeid jagatakse ainult maksetöötlusteenuse pakkujatega ja ainult ulatuses, mis on vajalik makse tagamiseks, raha tagasimaksmiseks või kaebuste läbivaatamiseks.

19.13.3. Sellised kolmandatest isikutest teenusepakkujad võivad neid andmeid töödelda ainult vastavalt meie juhistele ja neil on keelatud neid kasutada muudel eesmärkidel. Sellised teenusepakkujad on kohustatud tagama isikuandmete kaitse vastavalt kehtivatele õigusnormidele ja meiega sõlmitud siduvatele lepingutele. Kui mõni sellistest teenusepakkujatest asub väljaspool ELi/Euroopa Majanduspiirkonda, tagame, et isikuandmete edastamine toimub vastavalt andmekaitsemääruses sätestatud õiguslikele nõuetele ja lahendustele.

19.13.4. Me valime kõnealused teenusepakkujad hoolikalt ning nõuame neilt teie isikuandmete terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse tagamist.

19.13.5. Teie isikuandmetele võivad juurde pääseda ainult Science22.com volitatud töötajad, kes on nõustunud konfidentsiaalsusnõuetega ja kes vajavad seda teavet oma ülesannete täitmiseks.

19.13.6. Teatud olukordades võib meil olla seaduslik kohustus jagada teie andmeid õiguskaitseorganite ja valitsusasutustega. Samuti võime jagada teie andmeid selliste asutustega teie õiguslike nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

19.13.7. Isikuandmete töötlemise eest vastutab vastutav andmetöötleja Science22.com.

 

19.14. Teie õigused:

 

19.14.1. Teil on õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele ja saada kogu teave, mida me teie kohta töötleme, ühe kuu jooksul.

19.14.2. Kui soovite isikuandmeid parandada, saate võtta meiega ühendust või parandada neid ise, logides sisse oma profiili.

19.14.3. Kui me töötleme teie isikuandmeid oma õigustatud huvides, on teil õigus sellise töötlemise suhtes vastuväiteid esitada. Taolise vastuväite saamisel lõpetame teie isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui suudame tõendada, et töötlemiseks on kaalukad õiguspärased põhjused, mis kaaluvad üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused või õiguslike nõuete kehtestamise, täitmise või kaitsmise eesmärgil.

19.14.4. Teil on õigus tagasi võtta nõusolekul põhinev luba oma andmete töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

19.14.5. Teil on õigus oma andmeid kustutada, logides sisse oma profiili või võttes meiega ühendust. Pange tähele, et me ei saa kustutada andmeid, mida me oleme kohustatud säilitama vastavalt kehtivatele seadustele. Kui taotlete oma andmete kustutamist või vaidlustate meie Teenuse osutamiseks vajalike andmete töötlemise, ei saa me teile oma Teenuseid pakkuda või nende pakkumisel võib esineda takistusi.

19.14.6. Kui soovite rakendada mõnda eespool nimetatud õigust, kirjutage meile, kasutades käesolevas dokumendis esitatud kontaktandmeid. Enne mis tahes teabe edastamist võib olla vajalik teie isiku kinnitamine.

19.14.7. Kui arvate, et me ei ole täitnud oma isikuandmete töötlemise kohustusi või oleme muul viisil rikkunud teie andmekaitseõigusi, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele - andmekaitseinspektsioonile (Elijas tn 17, Läti, Riia, LV-1050).

 

19.15. Kontaktandmed:

 

19.15.1. Kui teil on küsimusi käesoleva Privaatsuspoliitika kohta või kui soovite kasutada oma andmesubjekti õigusi, võtke palun ühendust meie KLIENDITOEGA aadressil CertifiedKetoDiet.com.

 

Science22.com SIA, registrikood 40203072376, registrijärgne asukoht Lastadijas tn 6, LV-1050, Riia, Läti.

 

19.16. Muud sätted:

 

19.16.1. Me jätame endale õiguse käesolevat Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta ja täiendada. Muudatused jõustuvad kohe pärast nende üleslaadimist Veebisaidile. Olulise muudatuse korral teavitame teid sellest, postitades teate teie profiilile, Veebisaidile või saates teile e-kirja.

[..]