Nutrameg Latvia SIA

registracijos numeris: 40203072376

registruota buveinė: Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Latvija

 

Bendrosios sąlygos

Įvadas

Šios Bendrosios sąlygos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja visus santykius tarp jūsų, Kliento ir Įmonės.

Bet koks vertimas iš versijos anglų kalba pateikiamas tik jūsų patogumui. Esant skirtumams tarp šių Sąlygų versijos anglų kalba reikšmės ar aiškinimo, pirmenybė bus teikiama versijai anglų kalba. Originalus tekstas anglų kalba yra vienintelė teisiškai įpareigojanti versija.

1.2. Prieš sudarant nuotolinę sutartį, Klientui šių Sąlygų tekstas bus pateiktas elektroniniu arba patvariu formatu. Jei tai pagrįstai neįmanoma, Įmonė prieš sudarydama nuotolinę sutartį nurodys, kokiu būdu Klientas gali susipažinti su šiomis Sąlygomis Įmonės patalpose ir kad jos bus išsiųstos Klientui nemokamai, kuo greičiau, Kliento pageidavimu.

1.3. KLIENTAS PRIVALO ATIDŽIAI PERSKAITYTI ŠIAS SĄLYGAS PRIEŠ SUTIKDAMAS SU JOMIS IR NAUDODAMASIS ĮMONĖS PASLAUGOMIS. KLIENTAS SUTINKA, KAD JO/JOS NAUDOJIMASIS PASLAUGOMIS PATVIRTINA, KAD KLIENTAS PERSKAITĖ ŠIĄ SUTARTĮ, JĄ SUPRASTO IR SUTIKO BŪTI JOS SAISTOMAS. JEI NESUTINKATE SU JOKIAIS ŠIŲ SĄLYGŲ DALIS ARBA JEI NESATE TINKAMAS AR ĮGALIOJAMAS ŠIŲ SĄLYGŲ LAIKOTIS, TAI NEATSISIŲSTI PROGRAMOS AR KITAIP PRIEIGOS AR NENAUDOKITE PASLAUGOS.

1.4. Klientui taip pat patariama perskaityti atsakymus į „Dažniausiai užduodamus klausimus“, kurie yra paskelbti mūsų Svetainės pagalbos tarnyboje arba Mobiliojoje programėlėje.

Apibrėžimai

2.1. Jei šiose Sąlygose nenumatyta kitaip, šiose sąlygose, įskaitant įvadinę dalį, toliau nurodyti terminai, rašomi didžiosiomis raidėmis, turi tokias reikšmes:

(a) Susitarimas

reiškia šias Paslaugų ir/arba Prekių teikimo sąlygas, kurias Įmonė ir Klientas sudaro internetu.

(b) Klientas

reiškia Įmonės Paslaugų naudotoją ir/arba Prekių pirkėją, kaip paaiškinta šiose Taisyklėse.

(c) Įmonė

reiškia Nutrameg Latvia SIA, registracijos numeris: 40203072376, registruota buveinė: Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Latvija, kuri yra atsakinga už prenumeratos paslaugų teikimą ir Kliento užklausų tvarkymą, įskaitant grąžinimus ir mokėjimų grąžinimą už asocijuotos Įmonės Prekes ir Paslaugas. Susijusi Įmonė yra Nutrameg Latvia.

Nutrameg Latvia SIA, registracijos numeris: 40203072376, registruota buveinė: Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Latvija yra atsakinga už Paslaugas, teikiamas per Svetainę ir Mobiliąją programėlę.

(d) Pasiūlymas 

reiškia pasiūlymą sudaryti šią Sutartį ir atitinkamų Paslaugų ir/arba prekių sutartį, kurią Įmonė teikia Klientui per Svetainę ar Mobiliąją programėlę.

(e) Privatumo politika

reiškia Įmonės privatumo politiką, paskelbtą Svetainėje arba Mobiliojoje programėlėje.

(f) Paslaugos

Įmonės Klientui teikiamą Skaitmeninį turinį, taip pat prieigą prie Svetainės ar Mobiliosios programėlės, įskaitant ten siūlomą ar pateikiamą informaciją, tekstą, vaizdus.

(g) Skaitmeninis turinys

reiškia individualius skaitmeninius maitinimo planus ir/arba kitą Skaitmeninį turinį, kurį Įmonė retkarčiais parduoda internetu, taip pat prieigą prie Skaitmeninio turinio, įskaitant ten siūlomą ar pateikiamą informaciją, tekstą, vaizdus.

(h) Prekės

reiškia papildus ir/ar kitus fizinės formos produktus, kuriuos Įmonė parduoda internetu.

(i) Nuotolinė sutartis

reiškia sutartį, sudarytą tarp Įmonės ir Kliento tarp sistemos struktūros, organizuotos nuotolinio Skaitmeninio turinio ir/arba Prekių pardavimui.

(j) Svetainė

reiškia Įmonės interneto svetainę www.certifiedketodiet.com.

(k) Mobilioji programėlė

CertifiedKetoDiet.com mobilioji programa, kurią Klientas gali atsisiųsti iš App Store ir/arba Google Play.

(l) Dalyvio mokestis 

reiškia mokestį už individualų skaitmeninį mitybos planą. Dalyvio mokestis priklauso nuo Kliento pasirinkto Pasiūlymo, kuris gali būti vienkartinis arba abonementinis mokestis.

(m) Pasitraukimo laikotarpis 

reiškia, kad Klientas turi teisę atsisakyti Nuotolinių sutarčių, nebent jis sutiko, kad per pasitraukimo laikotarpį būtų pradėta vykdyti Nuotolinė sutartis (pradėta naudotis turiniu). Pasitraukimo terminas yra 14 (keturiolika) dienų Europos Sąjungos piliečiams ir 5 (penkios) dienos ne Europos Sąjungos piliečiams nuo nuotolinės sutarties sudarymo ar atitinkamų Prekių pristatymo dienos.

(n) Pagalbos tarnyba

reiškia internetinį Klientų aptarnavimo centrą, kuriame Klientas gali gauti atsakymus į klausimus ir pateikti užklausas. Palaikymo tarnyba yra prieinama https://helpdesk.certifiedketodiet.com/ckd_lt_app.

Pasiūlymo pateikimas

3.1. Įmonė suteiks Klientui galimybę gauti Pasiūlymą.

3.2. Prieš gaudamas Pasiūlymą, Kliento gali būti paprašyta pateikti tam tikrą informaciją, pasirenkant pateiktas parinktis arba įvedant prašomus duomenis. Klientas privalo pateikti naujausią ir išsamią informaciją, kurią prašoma pateikti.

3.3. Klientui bus pateiktas Pasiūlymas (tame tarpe ir pateikdamas šių Sąlygų 3.2. punkte nurodytą informaciją), kuriame bus pateikta informacija apie:

3.3.1. apmokėjimo suma už atitinkamas Paslaugas ir/ar Prekes;

3.3.2. apmokėjimo galimybes: kreditine kortele ar kita leistina mokėjimo forma;

3.3.3. kitą informaciją, kurią, Įmonės nuomone, svarbu įtraukti į pasiūlymą.

3.4. Pasiūlymo priėmimas

3.4.1. Klientas priima Pasiūlymą sudaryti šią Sutartį, kai jis/ji sutinka su Bendrovės Sąlygomis.

3.4.2. Klientas priima atitinkamų Paslaugų ir/ar Prekių pasiūlymą, kurį Bendrovė teikia Klientui per Tinklalapį ar Mobiliąją programėlę, paspaudęs mygtuką Pasiūlymų priėmimo veiksmas, vedantis į pirkimo įvykį. Pasiūlymų priėmimo veiksmo mygtukas gali būti pažymėtas įvairiais būdais, atsižvelgiant į pasiūlymo tipą, įskaitant, bet neapsiribojant, „SUTINKU“, „PRIĖMI“, „ATNAUJINTI“ ar panašią etiketę. Pasiūlymo sąlygos yra privalomos ir Klientas su jomis sutinka priimdamas Pasiūlymą.

3.4.3. Priėmęs Pasiūlymą, Klientas įgalioja Bendrovę imti iš Kliento mokėjimo sumą. 

Nuotolinė sutartis

4.1. Nuotolinė sutartis bus sudaryta tuo momentu, kai Klientas priims pasiūlymą ir kaip nurodyta 3.4.1 punkte.

4.2. Kadangi Klientas Pasiūlymą priims elektroniniu būdu, Įmonė nedelsdama pateiks atitinkamą Paslaugą, Skaitmeninį turinį ar Prekes, kaip nurodyta Pasiūlyme.

4.3. JEI ĮMONĖS IR KLIENTO SUTARTIS SUSIDEDA IŠ SKAITMENINIO TURINIO, KLIENTAS SUTINKA NETEKTI TEISĖS PASITRAUKTI IŠ SUTARTIES.

4.4. Įmonė deda pagrįstas pastangas užtikrinti, kad Paslaugos veiktų taip, kaip numatyta, tačiau tokios Paslaugos yra priklausomos nuo interneto ir kitų paslaugų bei teikėjų, kurių Įmonė nekontroliuoja. Naudodamasis Įmonės Paslaugomis Klientas pripažįsta, kad Įmonė negali garantuoti, kad Paslaugos bus nepertraukiamos, be klaidų arba kad jose esančioje informacijoje nebus virusų, įsilaužėlių, įsibrovimų, neplanuotų prastovų ar kitų gedimų. Klientas aiškiai prisiima tokių Paslaugų naudojimo ar atsisiuntimo riziką.

4.5. Laikas nuo laiko ir be išankstinio Kliento įspėjimo Įmonė gali keisti, plėsti ir tobulinti Paslaugas. Taip pat galime bet kuriuo metu nustoti teikti dalį ar visas Paslaugas arba pasirinktinai išjungti tam tikrus Paslaugų aspektus. Bet koks Paslaugų pakeitimas ar pašalinimas bus atliekamas savo nuožiūra ir be nuolatinių įsipareigojimų ar atsakomybės Klientui, o Kliento naudojimasis Paslaugomis nesuteikia Klientui teisės toliau teikti ar naudotis Paslaugomis.

4.6. Klientas taip pat sutinka, kad:

4.6.1. jis/ji negali naudotis Paslaugomis (įskaitant Prekių pirkimą), jei yra jaunesnis/ė nei 18 metų;

4.6.2. Klientas neleis naudotis Paslaugomis vaikams iki 18 metų. Klientas prisiima visą atsakomybę už bet kokį nepilnamečių neteisėtą naudojimąsi Paslaugomis.

Apmokėjimai

5.1. Pasiūlyme nurodytu galiojimo laikotarpiu įmonė pasilieka teisę keisti Paslaugų ir/ar Prekių kainą.

5.2. Klientas sutinka:

5.2.1. sumokėti visas papildomas išlaidas, mokesčius, rinkliavas, taikomus mokesčius ir kitus mokesčius, kuriuos gali patirti Klientas;

5.2.2. pirkti Paslaugas ir/arba prekes naudodami galiojančią kredito kortelę ar kitą leistiną apmokėjimo formą;

5.2.3. pateikti Įmonei naujausią ir išsamią informaciją, kaip nurodyta pirkimo užsakymo formoje. Jeigu Įmonė nustato ar mano, kad bet kokia Kliento pateikta informacija yra netiksli arba neišsami, Įmonė pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti patvirtinti Kliento apmokėjimą ir Klientas netenka teisės grąžinti sumokėtą sumą.

5.2.4. Klientas, siekdamas patogumo perkant Paslaugas ateityje, įgalioja Bendrovę apmokestinti Klientą su galimybe autorizuoti mokėjimus iš naujo neįvedant kortelės duomenų už Kliento priimtą mokėjimo sumą, nurodytą 3.3 punkte. ir 3.4.

5.3. Klientui perdavus trečiosios šalies apmokėjimo paslaugas, nuostolių ar žalos rizika pereis Klientui ir/arba trečiosios šalies paslaugai. Kliento internetinius apmokėjimus kredito ar debeto kortele Įmonei tvarkys ir apdoros trečiosios šalies apmokėjimo paslaugų teikėjas ir jokių su jūsų apmokėjimu susijusių neskelbtinų duomenų Įmonė nesaugos ir nenaudos. Įmonė neatsako už jokius apmokėjimo klausimus ar kitus ginčus, kylančius dėl trečiųjų šalių apmokėjimo paslaugų. Įmonė gali retkarčiais pakeisti trečiosios šalies apmokėjimo paslaugų teikėją.

5.4. Visos kainos ir mokesčiai pateikiami valiuta, nurodyta konkrečioje Svetainėje.

5.5. Visos Prekės lieka Įmonės nuosavybe iki visiško apmokėjimo. Taikoma kaina, nustatyta užsakymo pateikimo dieną. Siuntimo ir apmokėjimo mokesčiai pripažįstami prieš patvirtinant pirkinį. Jei esate jaunesnis nei 18 metų, turite turėti tėvų leidimą pirkti iš Įmonės.

5.6. Visi per Įmonę atliekami pervedimai yra tvarkomi ir atliekami per trečiųjų šalių specialius vartus, kad būtų užtikrinta jūsų apsauga. Kortelės informacija nesaugoma, o visa kortelės informacija tvarkoma naudojant SSL šifravimą. Perskaitykite operacijai pasirinkto apmokėjimo šliuzo sąlygas, nes jie yra atsakingi už atliktas operacijas.

5.7. Norėdami susigrąžinti pinigus arba pateikti skundą, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba CertifiedKetoDiet.com PAGALBOS TARNYBA skiltyje.

5.8. Siekiant užtikrinti, kad Klientas nenutrūktų ar neprarastų Paslaugų, siūlomos Paslaugos automatiškai atnaujinamos.

5.8.1. Išskyrus priežastis, aprašytas toliau šiame skyriuje, AUTOMATINIS ATNAUJINIMAS AUTOMATIŠKAI ATNAUJINA TAIKOMĄ PASLAUGĄ, PASIBAIGUS ESAMAM ATNAUJINIMO LAIKOTARPIO TERMINUI, LYGIAM NAUJAUSIAM PASLAUGOS LAIKOTARPIUI. Pavyzdžiui, jei paskutinis Kliento aptarnavimo laikotarpis yra vieneri metai, atnaujinimo laikotarpis paprastai bus vieneri metai.

5.8.2. Nebent Klientas atšauks prenumeratą, Įmonė automatiškai atnaujins atitinkamą paslaugą, kai bus pratęsta.

5.8.3. Bendrovė gali retkarčiais keisti prenumeratos planus ir Paslaugų kainą. Atnaujinimai gali būti apmokestinti pagal tuo metu galiojančius Įmonės įkainius, kuriuos Klientas pripažįsta ir sutinka, kad jie gali būti didesni (apie kuriuos Klientas bus informuotas iš anksto) arba mažesni nei pradinio paslaugų laikotarpio įkainiai. Neatseito mokėjimo atveju Paslaugų teikėjas turi teisę imti vienos mėnesinės abonementinės įmokos dydžio delspinigius. Bendrovė gali imti Paslaugos kainą keliomis dalimis, jei nepavyksta visiškai apmokestinti.

5.8.4. JEI KLIENTAS NENORĖTŲ, KAD PASLAUGA BŪTŲ ATNAUJINTA AUTOMATIŠKAI, jis/ji turi pats/pati atšaukti prenumeratą likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki einamojo laikotarpio pabaigos. Tokiu atveju Paslaugų teikimas bus nutrauktas pasibaigus tuo metu einamajam terminui, nebent jis rankiniu būdu atnaujins Paslaugas iki tos datos. Prenumeratos mokesčiai negrąžinami.

5.8.5. Jei Klientas prenumeratą įsigijo Įmonės svetainėje, Klientas negalės jos valdyti per Apple App Store arba Google Play. Vietoj to, jei Klientas nenori, kad Paslauga būtų automatiškai atnaujinta, jis/ji turi pats atšaukti prenumeratą, prisijungęs/-usi prie Vartotojo paskyros įmonių svetainėje arba susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba CertifiedKetoDiet.com PAGALBOS TARNYBA ir vadovautis skiltyje „Tvarkyti mano prenumeratą“ pateiktomis instrukcijomis.

5.8.6. Jei Klientas įsigijo prenumeratą per Apple App Store arba Google Play, klientas gali atšaukti prenumeratą tik per savo Apple arba Google paskyrą. Klientas supranta, kad programėlės ištrynimas neatšaukia prenumeratos.

5.8.7. Bendra Paslaugų/Prekių kaina, įskaitant PVM (jei taikoma), ir visi papildomi gabenimo, pristatymo ar pašto mokesčiai ir, jei taikoma, kitos išlaidos yra matomos užsakymo metu Svetainėje. Kainos apskaičiavimo būdas taip pat matomas užsakymo metu Svetainėje.

5.8.8. Prenumeratos atveju į bendrą kainą įeina visos pasirinkto dažnio atsiskaitymo laikotarpio išlaidos.

Pinigų grąžinimo ir grąžinimo politika

6.1. Pagal galiojančius teisės aktus, Klientas turi teisę persigalvoti ir grąžinti pristatytas (gautas) prekes per Atsisakymo terminą. Tačiau tuose teisės aktuose yra ir nustatyta išimtis, pagal kurią Sutartims dėl Skaitmeninio turinio teikimo prekių grąžinimo teisė netaikoma, jeigu toks Skaitmeninis turinys jau buvo pradėtas teikti. Todėl tuo atveju, jei Skaitmeninis turinys jau yra pateiktas Klientui, kaip nurodyta 4.2. ir 4.3., Klientas netenka teisės atsisakyti Sutarties.

6.1.1. Pagal Bendrovės tinklalapyje pateiktą garantiją, Klientas turi teisę į Dalyvio mokesčio grąžinimą, jeigu Klientas gali įrodyti Skaitmeninio turinio gedimą ir per 24 valandas nuo nuotolinės sutarties sudarymo mūsų klientų aptarnavimo tarnybai pateikė visą pinigų grąžinimo prašymą. CertifiedKetoDiet.com internetiniame PAGALBOS DALYJE.

6.2. Pinigų už Paslaugas grąžinimas. Visos kainos ir mokesčiai už Skaitmeninį turinį ir Paslaugas negrąžinami, nebent šioje dalyje aiškiai nurodyta kitaip:

6.2.1. Po to, kai Skaitmeninis turinys jau buvo pateiktas Klientui, kaip nurodyta 4.2 skyriuje, Klientas turi teisę atgauti pinigus už jį iš Įmonės tik tuo atveju, jei Klientas įrodo, kad Skaitmeninis turinys nėra toks, koks aprašytas, arba yra klaidingas. Tokiais atvejais Klientas turi susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba CertifiedKetoDiet.com PAGALBOS TARNYBA skiltyje per atsisakymo laikotarpį ir pateikti išsamią informaciją, įrodančią Įmonės gaminio gedimą (su pridedamu vaizdiniu įrodymu). Įmonė pasilieka teisę imti mokestį, kuris padengtų bet kokių administracinių ar kitų paslaugų, kuriomis Klientas pasinaudojo prieš grąžindamas/atšaukdamas pinigus, išlaidas.

6.2.2. Grąžinus pinigus, Klientas nebegali naudotis Įmonės paslaugomis. Visos lėšos grąžinamos naudojant pradinį apmokėjimo būdą. Pirkdamas Paslaugas, Klientas sutinka su šia pinigų grąžinimo politika ir atsisako bet kokių teisių kelti jam bet kokius klausimus, smerkti ar kelti teisinius veiksmus. 

6.3. Jei Klientas įsigijo Paslaugas ar Prekes per Apple App Store arba Google Play dėl bet kokių klausimų ir/arba prašymų dėl pinigų grąžinimo ir apmokėjimo, Klientas turi susisiekti su Apple App Store arba Google Play Store vartotojų palaikymo komanda.

6.4. Pinigų grąžinimas už pristatytas prekes.

6.4.1. Tuo atveju, kai 6.5 skirsnis netaikomas, Klientas turi teisę atgauti iš Įmonės pinigus už Prekes tik tuo atveju, jei Klientas įrodo, kad Prekės yra ne tokios, kokios aprašytos, arba yra sugedusios. Tokiais atvejais Klientas per pasitraukimo laikotarpį turi susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba CertifiedKetoDiet.com PAGALBOS TARNYBA skiltyje ir pateikti išsamią informaciją, įrodančią Įmonės Prekių gedimą (su pridedamu vaizdiniu įrodymu).

6.4.2. Visos lėšos grąžinamos naudojant pradinį apmokėjimo būdą. Pirkdamas Paslaugas, Klientas sutinka su šia pinigų grąžinimo politika ir atsisako bet kokių teisių kelti jam bet kokius klausimus, smerkti ar kelti teisinius veiksmus.

6.5. Pristatytų prekių grąžinimas. Dėl priežasčių, susijusių su sveikatos priežiūra ir higiena, Klientas turi teisę persigalvoti ir grąžinti pristatytas (gautas) Prekes per Pasitraukimo terminą tik tuo atveju, jei laikomasi šios tvarkos.:

6.5.1. Klientas pateikė prašymą Įmonei dėl savo sprendimo grąžinti Prekes per Pasitraukimo terminą CertifiedKetoDiet.com internetine PAGALBOS TARNYBA skiltyje ir prieš grąžindamas prekes.

6.5.2. Nedelsdamas ir ne vėliau kaip per Pasitraukimo terminą grąžino Prekes Įmonei. Klientas padengia grąžinimo išlaidas.

6.5.3 Prekės yra originalioje pakuotėje ir neatidarytos, tinkamos parduoti.

6.5.4. Įmonė, gavusi ir apžiūrėjusi grąžintas Prekes, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Prekių grąžinimo dienos, grąžins Kliento už Prekes sumokėtą kainą (įskaitant pristatymo išlaidas).

6.5.5. Visais atvejais Įmonė turi teisę sustabdyti Kliento pinigų grąžinimą, kol Įmonė neatgaus ir neapžiūrės Prekių.

Fizinių prekių grąžinimo adresas:

Įmonės adresas grąžinimui: Nutrameg Latvia SIA, registracijos numeris: 40203072376, registruota buveinė: Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Latvija.

Intelektinės nuosavybės teisės

7.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, autorių teises, dizaino teises, prekių ženklų teises, patento teises ir bet kokias kitas nuosavybės teises į Paslaugas ir su Paslaugomis susijusį turinį, priklauso Įmonei.

7.2. Klientui draudžiama atgaminti, skelbti Paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, Įmonės tiekiamą ir/arba teikiamą Skaitmeninį turinį, visą ar dalį be išankstinio raštiško Įmonės sutikimo.

7.3. Klientas šiuo būdu suteikia Įmonei neterminuotą, neatšaukiamą, pasaulinę, visiškai apmokėtą ir nemokamą, neišskirtinę licenciją, įskaitant teisę sublicencijuoti (per kelius lygius) ir perduoti trečiosioms šalims, atgaminti, platinti, atlikti ir rodyti (viešai ar kitaip), kurti išvestinius kūrinius, pritaikyti, modifikuoti ir kitaip naudoti, analizuoti ir naudoti bet kokiu dabar žinomu ar ateityje atrastu būdu, jo/jos Vartotojo turinį (išskyrus Vartotojo prekių ženklus), taip pat visus modifikuotus ir išvestinius jo kūrinius. Tiek, kiek leidžia taikomi įstatymai, Klientas atsisako bet kokių moralinių teisių, kurias jis/ji gali turėti bet kuriame Vartotojo turinyje. „Vartotojo turinys“ reiškia bet kokius Vartotojo firminius ženklus, pranešimus, nuotraukas, raštus, kūrybinius darbus, garsus ir visą medžiagą, duomenis ir informaciją, kurią Klientas įkelia, perduoda ar pateikia naudodamas Paslaugas arba kuriuos kiti vartotojai įkelia ar perduoda. Įkeldamas, perduodamas ar pateikdamas bet kokį Vartotojo turinį, Klientas patvirtina, pareiškia ir garantuoja, kad toks Vartotojo turinys ir jo įkėlimas, perdavimas ar pateikimas yra (a) tikslus ir nekonfidencialus; (b) nepažeidžia jokių taikomų įstatymų, sutartinių apribojimų ar kitų trečiųjų šalių teisių ir kad Klientas turi leidimą iš bet kurios trečiosios šalies, kurios asmeninę informaciją ar intelektinę nuosavybę sudaro arba įkūnija Vartotojo turinys; ir (c) be virusų, reklaminių programų, šnipinėjimo programų, kompiuterio kirminų ar kito kenksmingo kodo.

7.4. Nė viena šių Sąlygų negali būti aiškinama kaip intelektinės nuosavybės teisių, susijusių su Paslaugomis ar su Paslaugomis susijusiu turiniu, perdavimas, išskyrus toliau nurodytame 8.1 skirsnyje aiškiai nurodytus atvejus.

Skaitmeninio turinio naudojimas

8.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės, nurodytos 7.1 straipsnyje ir susijusios su Skaitmeniniu turiniu, priklauso Įmonei. Skaitmeninis turinys licencijuojamas pagal šį 8 skirsnį ir nėra parduodamas. Klientui bus suteikta tik neišskirtinė, neperleidžiama ir ne sublicencijuojama licencija pagal šios Sutarties sąlygas naudoti (tik Kliento asmeniniam naudojimui) bet kokį Įmonės Klientui pateiktą Skaitmeninį turinį.

8.2. Šios licencijos galiojimas suteikiamas 5 metams nuo Skaitmeninio turinio gavimo datos, nebent ji būtų anksčiau sustabdyta arba nutraukta pagal šias Sąlygas.

8.3. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, skaitmeninis turinys turi būti skirtas tik asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui.

8.4. Klientas neturi teisės redaguoti, atgaminti, perduoti ar skolinti Skaitmeninio turinio arba padaryti jį prieinamu jokioms trečiosioms šalims arba naudoti jo kitiems veiksmams, kurie viršija Įmonės suteiktos licencijos ribas.

8.5. Įmonė yra įgaliota užtikrinti intelektinės nuosavybės teises, riboti licencijos apimtį arba įrenginių ar įrenginių tipų, kuriuose gali būti naudojamas Skaitmeninis turinys, skaičių.

8.6. Jei Klientas elgiasi priešingai nei nurodyta straipsnyje, Įmonė bus įgaliota sustabdyti prieigą prie atitinkamo Skaitmeninio turinio, nepaisant Įmonės teisės susigrąžinti iš Kliento nuostolius, patirtus dėl pažeidimo arba su juo susijusius, įskaitant visas patirtas išlaidas.

Skaitmeninio turinio pardavimas

9.1. Klientui draudžiama parduoti, siūlyti parduoti, dalytis, nuomoti ar skolinti Skaitmeninį turinį ar Skaitmeninio turinio kopijas.

Privatumo politika

10.1. Kliento asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja Privatumo politika. Klientui rekomenduojama atsispausdinti ir kartu su šiomis Sąlygomis pasilikti Privatumo politikos kopiją.

Atsakomybė

11.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sąlygų nevykdymą, jei įrodo, kad šios Sąlygos nebuvo įvykdytos dėl force majeure. Įmonė neatsako už jokius nuostolius, ypač atsiradusius dėl force majeure, riaušių, karo ar gamtos reiškinių arba kitų įvykių, už kuriuos Įmonė nėra atsakinga (pvz., streikas, lokautas, eismo sustabdymai, administraciniai aktai). šalies ar užsienio aukštųjų valdžios institucijų). Klientas privalo per 30 kalendorinių dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos raštu pranešti apie force majeure aplinkybes, kurios neleidžia įvykdyti šių Sąlygų. Įmonė informuoja Klientą apie force majeure aplinkybes el. paštu arba, esant galimybei, Svetainėje ar Mobiliojoje programėlėje.

11.2. Įmonės atsakomybė apsiriboja tiesioginiais nuostoliais, jeigu galiojantys įstatymai nenustato kitaip.

11.3. Dėl Įmonės teikiamų Paslaugų ir/arba Prekių pobūdžio ir kadangi Įmonė negali kontroliuoti, ar Klientas laikosi pateiktų naudojimo instrukcijų, Įmonė negarantuoja jokių rezultatų ar pasekmių naudojant Paslaugas ir/arba Paslaugas.

11.4. Atsakinga įmonė: 1) Nutrameg Latvia yra tik Svetainės arba Mobiliosios programėlės administratorius ir Paslaugų tiekėjas, 2) Nutrameg Latvia yra įmonė, atsakinga už prenumeratos paslaugų valdymą ir apmokėjimus už paslaugas ir prekes, pinigų grąžinimus ir apmokėjimų grąžinimus asocijuotoms įmonėms.

11.5. Naudodamasis Paslaugomis Klientas gali gauti nuorodas į kitas svetaines ar mobiliąsias programėles, kurios nepriklauso Įmonei ir/ar jos nekontroliuoja. Klientas pripažįsta ir sutinka, kad Įmonė nėra atsakinga už tokių interneto svetainių ar mobiliųjų programėlių prieinamumą. Be to, Įmonė nėra atsakinga ir neatsako už bet kokį turinį, reklamą, produktus ar kitą medžiagą, kuri gali būti pasiekiama per tokias nuorodas, todėl Klientas sutinka, kad Įmonė nėra atsakinga nei tiesiogiai, nei netiesiogiai už bet kokią sukeltą žalą ar nuostolius arba manoma, kad sukėlė, arba yra susijusi su bet kokio tokio turinio, prekių, paslaugų, pasiekiamų bet kuriose tokiose svetainėse ar mobiliosiose programėlėse, naudojimo ar pasitikėjimo jomis.

Medicininis atsisakymas

12.1. PRIEŠ IŠBANDANT ĮMONĖS MITYBOS PLANĄ IR/AR PREKES, KLIENTO SVEIKATA TURI BŪTI ĮVERTINTA JO SVEIKATOS PASLAUGŲ TEIKĖJO ARBA JIS/JI TURI PASIKONSULTUOTI SU SVEIKATOS PASLAUGŲ TEIKĖJU.

12.2. Paslauga – tai dalyvavimas programoje, kurioje pateikiama informacija apie sveiką gyvenseną ir mitybą. Svetainėje skelbiama informacija yra informacinio pobūdžio ir negali pakeisti profesionalios medicininės konsultacijos, diagnozės ar gydymo. Jei Klientas yra susirūpinęs dėl per Paslaugą gautos informacijos arba turi klausimų dėl savo sveikatos, Klientas turėtų pasikonsultuoti su gydytoju ar kitu sveikatos priežiūros paslaugų teikėju. Klientas Paslauga naudojasi savo rizika ir atsakomybe.

Tinkamumas

13.1. Paslaugomis gali naudotis tik asmenys, galintys sudaryti teisiškai įpareigojančias sutartis pagal ES įstatymą, todėl Klientas patvirtina, kad jis/ji yra ne jaunesnis/ė kaip 18 metų. Jei Klientas naudojasi Paslaugomis 18 metų nesulaukusio asmens vardu, Klientas patvirtina, kad yra šio asmens teisėtas globėjas ir yra atsakingas už to asmens šių Sąlygų laikymąsi ir atlygins Įmonės bet kokius nuostolius ar žalą, kurią Įmonė patirs dėl šių Sąlygų nesilaikymo.

Galiojimas ir nutraukimas

14.1. Sutartis įsigalioja Klientui sutikus su ja ir elektroniniu būdu išreiškus sutikimą jų laikytis ir galioja neribotą laiką iki jos nutraukimo.

14.2. Įmonė gali bet kada nutraukti santykius su Klientu šiais atvejais: (i) Klientas nesutinka su Sutartimi; (2) Klientas padaro bet kokį Sutarties pažeidimą; (3) Klientas nesuteikia Įmonės prašomos informacijos ir/ar pateikia neteisingą ir/ar neišsamią informaciją. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, įstatyme numatytos sutarties nutraukimo teisės neturi įtakos.

Sąlygų pakeitimai

15.1. Šios Sąlygos, privatumo politika ir visos papildomos sąlygos, kurios gali būti taikomos, gali keistis. Įmonė pasilieka teisę retkarčiais keisti ir atnaujinti Sąlygas ir tokie pakeitimai įsigalioja iš karto po paskelbimo Įmonės svetainėje arba mobiliojoje programėlėje.

15.2. Įmonė gali informuoti Klientą apie bet kokius būsimus pakeitimus atsiųsdama el. laišką pagrindiniu Kliento nurodytu el. pašto adresu arba pranešdama per Svetainę ar Mobiliąją programėlę.

15.3. Klientas supranta ir sutinka, kad bet koks tolesnis paslaugų naudojimas ir prieiga prie Paslaugų po bet kokių paskelbtų Sąlygų atnaujinimų reiškia, kad Klientas savanoriškai sutinka laikytis šių Sąlygų. Jei Klientas nesutinka laikytis atnaujintų Sąlygų, jis/ji neturėtų naudotis (arba toliau naudotis) Paslaugomis.

Bendravimas

16.1. Paprastai, Įmonė teikia pirmenybę bendravimui priimdama pagalbos užklausas CertifiedKetoDiet.com PAGALBOS TARNYBA skiltyje ir atsakys į užklausas el. paštu. Priimdamas šias Sąlygas, Klientas priima bendravimą pateikdamas pagalbos prašymus CertifiedKetoDiet.com PAGALBOS TARNYBA skiltyje, o į prašymus bus atsakyta el. paštu. Šiuo tikslu Kliento prašoma turėti galiojantį elektroninio pašto adresą ir jį nurodyti pildant reikiamą informaciją, kaip nurodyta 3.2 punkte. Su šia Sutartimi ar Paslaugomis susijusią informaciją Įmonė gali skelbti ir Svetainėje ar Mobiliojoje programėlėje. Klientas turėtų reguliariai ir dažnai tikrinti savo el. pašto žinutes bei Svetainėje ar Mobiliojoje programėlėje pateiktą informaciją. El. laiškai gali turėti nuorodų į papildomą informaciją ir dokumentus.

16.2. Kai galiojantys įstatymai reikalauja pateikti informaciją patvariojoje laikmenoje, Įmonė arba išsiųs Klientui el. laišką su priedu, arba išsiųs Klientui pranešimą apie Paslaugas su atsisiuntimo funkcija, kad tokia informacija ir dokumentai būtų nuolat saugomi, kad būtų galima pasinaudoti ateityje. Kliento prašoma pasilikti visų Įmonės pranešimų kopijas.

16.3. Klientas gali paprašyti šių Sąlygų ar bet kurio kito sutartinio dokumento kopijos, susisiekęs su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba CertifiedKetoDiet.com internetine PAGALBOS TARNYBA skiltyje.

16.4. Bendravimas su Klientu bus vykdomas anglų kalba, nebent Įmonė ir Klientas susitars bendrauti kita kalba.

16.5. Klientas gali bet kada susisiekti su Įmone kreipdamasis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių CertifiedKetoDiet.com PAGALBOS TARNYBA skiltyje.

Skundai

17.1. Bet kokie skundai, susiję su Įmone ir Klientui teikiamomis paslaugomis, turėtų būti sprendžiami susisiekus su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba CertifiedKetoDiet.com PAGALBOS TARNYBA skiltyje.

17.2. Bet kokie skundai, susiję su Klientui pateiktomis prekėmis, turėtų būti sprendžiami susisiekus su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba CertifiedKetoDiet.com PAGALBOS TARNYBA skiltyje.

17.3. Bet kokie skundai, susiję su prenumerata, pinigų grąžinimu ir apmokėjimų grąžinimu už prekes ir paslaugas, turėtų būti sprendžiami susisiekus su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba CertifiedKetoDiet.com PAGALBOS TARNYBA skiltyje.

17.4. Klientas, pateikdamas skundą, turi aiškiai nurodyti, kad yra pateiktas skundas ir nurodyti skundo pagrindus bei aplinkybes. Įmonė išsiųs Klientui skundo patvirtinimą el. pašto adresu iš kurio gautas skundas. Skundą išnagrinėsime ir Klientui atsakysime per 14-30 kalendorinių dienų nuo atitinkamo skundo gavimo dienos.

17.5. Klientų prašymus (skundus) Įmonė nagrinėja nemokamai.

17.6. Jeigu Įmonės atsakymas į Kliento skundą Kliento netenkina arba atsakymas į jį nepateiktas, Klientas turi teisę pateikti ieškinį reguliavimo institucijoms ar teismams.

Įvairu

18.1. Joks kitas asmuo, išskyrus Klientą, neturi jokių teisių pagal šias Sąlygas.

18.2. Klientas negali perleisti jokių Sutartyje numatytų teisių jokiai trečiajai šaliai be išankstinio Įmonės sutikimo. Įmonė savo nuožiūra gali visiškai ar iš dalies perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį bet kuriai trečiajai šaliai.

18.3. Bet koks ginčas dėl šių Sąlygų ar kitaip susijęs su Paslaugomis bus sprendžiamas Latvijos teismuose, išskyrus atvejus, kai tai draudžia taikomi įstatymai.

18.4. Jei kompetentingos jurisdikcijos teismas nustato, kad kuri nors šių Sąlygų dalis negalioja, yra neteisėta arba neįgyvendinama, tokia dalis bus atskirta nuo likusių Sąlygų, kurios ir toliau galios ir bus vykdomos tiek, kiek leidžia įstatymai.

Privatumo politika

19.1. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kaip Nutrameg Latvia SIA, registracijos numeris: 40203072376, registruota buveinė: Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Latvija, tvarko asmens duomenis teikdami Paslaugas ir valdydami Svetainę.

19.2. Asmens duomenų valdytojas yra Nutrameg Latvia SIA, registracijos numeris: 40203072376, registruota buveinė: Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Latvija. 

19.3. Kokius asmens duomenis tvarkome?

19.3.1. Jūsų asmens duomenis tvarkome keliais tikslais, kai registruojatės Paslaugoms, atliekate veiksmus savo profilyje arba lankotės mūsų Svetainėje. Tam tikrais atvejais jūsų duomenis tvarkyti būtina, kad būtų galima teikti Paslaugas. Tačiau kitais atvejais, jei tvarkyti duomenis nėra griežtai būtina, mes tai nurodysime, pavyzdžiui, suteikdami jums galimybę pasirinkti, ar norite mums pateikti savo duomenis.

19.3.2. Informacija, kurią įvedate, kai mūsų Svetainėje atliekate informacinį svorio metimo testą, nėra saugoma ar kitaip įrašoma mūsų informacinėse sistemose.

19.4. Siekdami užregistruoti naujus Paslaugų naudotojus, identifikuoti esamus naudotojus, suteikti jums prieigą prie jau esamo naudotojo profilio ir administruoti jūsų profilį, tvarkome jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, lytį, amžių, mokėjimo informaciją, taip pat kitus duomenis, kuriuos nurodėte registracijos proceso metu.

Asmens duomenų kategorija

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Laikymo laikotarpis

El. pašto adresas, telefono numeris, vardas, pavardė, amžius, lytis, mokėjimo už Paslaugas tipas, data ir suma, prašomų Paslaugų tipas.

Tvarkyti būtina, kad būtų galima vykdyti su jumis sudarytą sutartį ir teikti jums Paslaugas.

Duomenys saugomi tol, kol esate registruotas Paslaugų naudotojas ir sumokėjote už Paslaugas. Kai ištrinsite savo profilį, galime išsaugoti duomenis, kuriuos privalome saugoti, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus (pavyzdžiui, mokesčių tikslais).

19.5. Siekdami suteikti jums asmeniškai pritaikytas Paslaugas, parengti dietos ir mitybos planą, taip pat kitus su Paslaugų naudojimu susijusius patarimus ir pasiūlymus, tvarkome jūsų atskleistus duomenis apie jūsų mitybos įpročius, sveikatos būklę, informaciją apie nėštumą ar žindymą, taip pat kitus su sveikata susijusius duomenis. Ši informacija yra specialios kategorijos asmens duomenys, todėl ją tvarkome rūpestingai ir remdamiesi jūsų aiškiu sutikimu. Jūsų sveikatos duomenys bus tvarkomi tik po to, kai atliksite mokėjimą už Paslaugas. Dėl Paslaugų specifikos negalėsime jums teikti Paslaugų, jei nesate davę aiškaus sutikimo tvarkyti jūsų sveikatos duomenis. Jei nuspręsite nesutikti, mes grąžinsime jūsų mokėjimą už Paslaugas.

Asmens duomenų kategorija

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Laikymo laikotarpis

Informacija apie jūsų sveikatą, rūkymo įpročius, nėštumą, žindymą, ligas, vartojamus vaistus, pasirinktą mitybą, svorį ir ūgį.

Tvarkymas grindžiamas jūsų aiškiu sutikimu gauti Paslaugas.

Duomenys saugomi tol, kol yra galiojantis sutikimas. Kai sutikimas nustoja galioti, Paslaugų teikimas nutraukiamas. Jei ištrinate savo profilį, šie duomenys ištrinami, jei jų saugojimo nereikalaujama pagal galiojančius įstatymus.

19.6. Siekdami laikytis taikomų įstatymų, pavyzdžiui, susijusių su mokėjimų tvarkymu ir mūsų apskaitos įsipareigojimais, tvarkome informaciją, susijusią su jūsų mokėjimais.

Asmeninių duomenų kategorija

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Laikymo laikotarpis

Informacija apie jūsų mokėjimus, jūsų gyvenamąją vietą.

Tvarkymas, būtinas siekiant laikytis teisinės prievolės

Duomenys saugomi tiek laiko, kiek reikalaujama pagal taikomus įstatymus

19.7. Siekdami informuoti jus apie su Paslaugomis susijusias naujienas ir akcijas bei siųsti jums personalizuotą reklamą ar kitą rinkodaros pranešimą, tvarkome jūsų vardą ir pavardę, el. pašto adresą ir/ar telefono numerį. Tokią informaciją gausite tik tuo atveju, jei su tuo sutikote registruodamiesi Paslaugoms. Turite teisę atšaukti savo sutikimą gauti tokius pranešimus, kreipdamiesi į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą adresu CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK. Jei savo sutikimą atšauksite susisiekę su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba adresu CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK, šią informaciją jūsų profilyje užregistruosime per 5 darbo dienas.

Asmeninių duomenų kategorija

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Laikymo laikotarpis

Vardas, pavardė, el. pašto adresas ir/ar telefono numeris.

Vardas, pavardė, el. pašto adresas ir/ar telefono numeris.

Duomenys saugomi tol, kol yra galiojantis sutikimas. Kai sutikimas atšaukiamas, mes nustosime tvarkyti jūsų duomenis šiuo tikslu.

19.8. Rinkodaros strategijos kūrimo, klientų segmentavimo ir mūsų Paslaugų analizės tikslais galime tvarkyti duomenis, kuriuos nurodėte registruodamiesi Paslaugoms, pavyzdžiui, jūsų lytį, pasirinktas Paslaugas, taip pat tam tikrą informaciją, gautą iš slapukų.

Asmeninių duomenų kategorija

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Laikymo laikotarpis

Lytis, iš slapukų gauta informacija, pavyzdžiui, IP adresas, naudojamas įrenginys, naršyklės tipas, atidarymas, mūsų el. laiškų atsisakymo ir blokavimo laikas ir data, paspaudimai, sąveika su Svetaine.

Duomenų tvarkymas, būtinas mūsų teisėtų interesų, siekiant tobulinti ir plėtoti mūsų verslą, tikslais.

Daugiau informacijos apie mūsų slapukus rasite mūsų slapukų politikoje. Jei ištrinsite savo profilį, dalį informacijos galime išsaugoti anonimine ir apibendrinta forma.

19.9. Siekdami teikti klientų aptarnavimo paslaugas ir spręsti bet kokias problemas, kurios gali kilti dėl mūsų paslaugų, tvarkome jūsų vardą, pavardę, kontaktinę informaciją, profilio duomenis ir bet kokią kitą informaciją, kurią galite pateikti bendraudami su mūsų konsultantais ar klientų aptarnavimo specialistais.

Asmeninių duomenų kategorija

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Laikymo laikotarpis

Vardas, pavardė, el. pašto adresas ir/ar telefono numeris, profilio duomenys, bet kokia kita informacija, kurią galite mums pateikti konsultacijos metu arba šiame dokumente nurodytais tikslais.

Tvarkymas būtinas mūsų teisėtų interesų tikslais, siekiant užtikrinti mūsų Paslaugų kokybę, spręsti bet kokias su jomis susijusias problemas ir apsaugoti mūsų teisėtus interesus bei teises kilus ginčams.

Duomenys saugomi tol, kol pasiekiamas jų tvarkymo tikslas, arba ištrinami, kai ištrinsite savo profilį, jei saugojimas nėra būtinas mūsų teisinėms teisėms apsaugoti.

19.10. Siekdami užtikrinti savo duomenų bazės, vidaus sistemų, Svetainės ir kitos infrastruktūros apsaugą bei saugumą ir prižiūrėti naudojimąsi mūsų Paslaugomis, galime tvarkyti įvairią techninę informaciją, kurią gauname iš slapukų, žurnalų failų ir kitų panašių technologinių sprendimų.

Asmeninių duomenų kategorija

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Laikymo laikotarpis

Jūsų IP adresas, informacija apie jūsų įrenginį, naršyklės tipas ir versija, laiko juosta, įvairūs metaduomenys, informacija apie prieigą prie Svetainės ir profilio, informacija apie sąveiką su Svetaine, duomenų įvedimą ir taisymą bei bet kokia kita informacija, skirta šiame dokumente nurodytam tikslui.

Duomenų tvarkymas būtinas mūsų teisėtų interesų tikslais, siekiant užtikrinti mūsų IT sistemos saugumą ir patikimą, nepertraukiamą, saugią veiklą.

Duomenys saugomi 12 mėnesių

19.11. Siekdami įvertinti, numatyti ir pasiūlyti jums tinkamiausią, veiksmingiausią mitybos ir mitybos planą, taip pat padėti jums pasiekti užsibrėžtą tikslą, galime rinkti ir analizuoti (profiliuoti) tam tikros rūšies naudotojo informaciją. Kurdami profilius naudojame tik tikslius, minimalius duomenis, pavyzdžiui, naudotojo svorio pokyčio dėl tam tikro mitybos plano koreliaciją. Tokį profiliavimą atliekame remdamiesi savo teisėtais interesais teikti naudotojui tinkamiausias ir veiksmingiausias Paslaugas. Mes nepriimame automatizuotų profiliavimu pagrįstų sprendimų, kurie gali turėti teisinių pasekmių jums arba neigiamai paveikti jus kaip duomenų subjektą. Tai leidžia mums pasiūlyti savo naudotojams mitybos ir dietos planą, kuris buvo sėkmingas kitiems naudotojams su panašiais parametrais.

19.12. Saugojimo laikotarpis ir duomenų ištrynimas:

19.12.1. Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol galioja bet kuris iš pirmiau minėtų duomenų tvarkymo tikslų arba teisinis pagrindas. Duomenų saugojimo laikotarpį vertiname atsižvelgdami į savo teisines prievoles ir jose nustatytus saugojimo terminus, taip pat į savo teisėtus interesus arba jūsų nurodymus, pavyzdžiui, jei atšaukiate savo sutikimą.

19.12.2. Kai kuris nors iš pirmiau minėtų duomenų tvarkymo tikslų arba teisinis pagrindas nebegalioja, mes ištrinsime arba nuasmeninsime duomenis.

19.13. Dalijimasis jūsų asmens duomenimis:

19.13.1. Tam tikrais atvejais bendradarbiaujame su įvairiais trečiųjų šalių paslaugų teikėjais ir duomenų tvarkytojais, kurie teikia pagalbą mūsų Paslaugoms. Taigi jūsų asmens duomenimis gali būti dalijamasi su tokiais paslaugų teikėjais, kurie teikia prieglobos ir serverių bendro naudojimo paslaugas, el. pašto ir turinio pristatymo paslaugas ir įrankius, sąskaitų faktūrų išrašymo ir mokėjimų apdorojimo paslaugas, rinkodaros, apskaitos, teisines IT ir kitas paslaugas, kurių mums pagrįstai gali prireikti.

19.13.2. Tokie paslaugų teikėjai gali gauti tik tuos asmens duomenis, kurių reikia atitinkamai paslaugai teikti, pavyzdžiui, informacija apie jūsų mokėjimus bus dalijamasi tik su mokėjimų apdorojimo paslaugų teikėjais ir tik tiek, kiek reikia jūsų mokėjimui užtikrinti, mokėjimui grąžinti arba jūsų skundams peržiūrėti.

19.13.3. Tokie trečiųjų šalių paslaugų teikėjai gali tvarkyti šiuos duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir jiems draudžiama juos naudoti kitais tikslais. Tokie paslaugų teikėjai privalo užtikrinti asmens duomenų apsaugą pagal galiojančias teisės normas ir su mumis sudarytus privalomus susitarimus. Jei kuris nors iš tokių paslaugų teikėjų yra už ES/EEE ribų, užtikriname, kad asmens duomenų perdavimas būtų vykdomas laikantis teisinių reikalavimų ir sprendimų, numatytų Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

19.13.4. Tokius paslaugų teikėjus renkamės ir atrenkame itin atidžiai ir reikalaujame, kad jie užtikrintų jūsų asmens duomenų vientisumą ir konfidencialumą.

19.13.5. Su jūsų asmens duomenimis gali susipažinti tik įgalioti Įmonių darbuotojai, kurie yra sutikę laikytis konfidencialumo įsipareigojimų ir kuriems ši informacija reikalinga jų pareigoms atlikti.

19.13.6. Tam tikrais atvejais galime būti teisiškai įpareigoti perduoti jūsų informaciją teisėsaugos institucijoms ir valdžios institucijoms. Mes taip pat galime dalytis jūsų informacija su tokiomis institucijomis, kad galėtume pareikšti, įgyvendinti ar apginti teisinius reikalavimus.

19.13.7. Įmonė, kaip asmens duomenų valdytojas, yra atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą. 

19.14. Jūsų teisės:

19.14.1. Jūs turite teisę prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti visą informaciją, kurią apie jus tvarkome, per vieną mėnesį.

19.14.2. Jei norite ištaisyti savo duomenis, galite tai padaryti susisiekę su mumis arba patys juos ištaisyti prisijungę prie savo profilio.

19.14.3. Jei jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi teisėtais interesais, turite teisę nesutikti su tokiu tvarkymu. Jei gausime tokį prieštaravimą, nebetvarkysime jūsų asmens duomenų, nebent galėsime įrodyti įtikinamas teisėtas duomenų tvarkymo priežastis, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba teisinių reikalavimų nustatymo, vykdymo ar gynimo tikslais.

19.14.4. Turite teisę atšaukti sutikimą dėl sutikimu grindžiamo jūsų duomenų tvarkymo. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui.

19.14.5. Turite teisę ištrinti savo duomenis prisijungę prie savo profilio arba susisiekę su mumis. Atkreipkite dėmesį, kad negalėsime ištrinti duomenų, kuriuos privalome saugoti pagal galiojančius įstatymus. Jei prašysite ištrinti savo duomenis arba prieštarausite duomenų, reikalingų mūsų Paslaugoms teikti, tvarkymui, negalėsime jums teikti savo Paslaugų arba tai bus apsunkinta.

19.14.6. Jei norite pasinaudoti bet kuria iš pirmiau minėtų teisių, rašykite mums, naudodamiesi čia pateikta kontaktine informacija. Prieš suteikdami jums bet kokią informaciją, galime paprašyti patvirtinti jūsų tapatybę.

19.14.7. Jei manote, kad nevykdome savo asmens duomenų tvarkymo įsipareigojimų arba kitaip pažeidėme jūsų teises į duomenų apsaugą, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų inspekcijai (Elijas g. 17, Ryga, Latvija, LV-1050).

19.15. Kontaktinė informacija:

19.15.1. Jei turite klausimų dėl šios privatumo politikos arba norite pasinaudoti savo duomenų subjekto teisėmis, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą adresu CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK.

Nutrameg Latvia SIA, registracijos numeris: 40203072376, registruota buveinė: Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Latvija. 

19.16. Įvairūs:

19.16.1. Pasiliekame teisę kartais keisti ir papildyti šią privatumo politiką. Pakeitimai įsigalioja iš karto, kai tik jie įkeliami į Svetainę. Esminių pakeitimų atveju mes jums apie tai pranešime, pavyzdžiui, paskelbdami pranešimą savo profilyje, Svetainėje arba išsiųsdami jums el. laišką.

Slapukų politika

20.1. Svetainė ir programa CertifiedKetoDiet.com (toliau - Svetainė) naudoja slapukus. Jei sutikote, be slapukų, užtikrinančių Svetainės veikimą, jūsų naršyklėje arba įrenginyje, iš kurio lankotės mūsų Svetainėje, gali būti patalpinti kiti slapukai, žiniatinklio švyturiai, pikseliai ar panašios saugojimo technologijos. Šioje politikoje paaiškinta, kokius slapukus ir kokiais tikslais naudoja ši Svetainė.

20.2. Asmens duomenų valdytojas yra Nutrameg Latvia SIA, registracijos numeris: 40203072376, registruota buveinė: Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Latvija.

20.3. Kas yra slapukai ir kokiais tikslais juos naudojame: 

20.3.1. Slapukai - tai nedideli tekstiniai failai, kurie išsaugomi jūsų įrenginyje, kai lankotės mūsų Svetainėje. Jūsų naudojama naršyklė naudoja slapukus, kad kiekvieno kito apsilankymo metu perduotų informaciją atgal į Svetainę, kad Svetainė galėtų atpažinti naudotoją ir įsiminti naudotojo pasirinkimus (pavyzdžiui, kalbos pasirinkimą, prisijungimo informaciją ir kitus nustatymus). Dėl to kitas apsilankymas gali būti lengvesnis, o Svetainė - naudingesnė.

20.3.2. Mes naudojame įvairių tipų slapukus. Kai lankotės Svetainėje, jūsų naršyklėje arba įrenginyje įrašome būtinus slapukus. Kitų tipų slapukai bus išsaugomi tik tuo atveju, jei sutiksite, kad tokie slapukai būtų naudojami. Čia pateikiama išsamesnė informacija apie slapukus, kurie gali būti įrašyti jūsų įrenginyje arba naršyklėje, kai lankotės mūsų Svetainėje.

20.3.2.1. Griežtai būtini slapukai - Griežtai būtini slapukai padeda palengvinti naudojimąsi Svetaine, nes užtikrina pagrindines funkcijas, pavyzdžiui, puslapio navigaciją, kalbos pasirinkimą, autorizaciją ir formų pildymą. Be šių slapukų Svetainė gali neveikti ir jų negalima išjungti. Šie slapukai neatskleidžia naudotojo tapatybės ir nerenka naudotojo informacijos. Jie saugomi naudotojo įrenginyje tol, kol naršyklė uždaroma.

20.3.2.2. Analitiniai slapukai - Analitiniai slapukai leidžia mums suskaičiuoti Svetainės apsilankymus ir srauto šaltinius, kad galėtume įvertinti ir pagerinti savo Svetainės veikimą. Jie padeda mums sužinoti, kurie puslapiai yra populiariausi ir mažiausiai populiarūs, ir pamatyti, kaip lankytojai juda Svetainėje. Visa šių slapukų renkama informacija yra apibendrinta. Analitiniais ir statistiniais tikslais galime naudoti trečiųjų šalių, pavyzdžiui, Google Analytics slapukus, kurie gali būti nuolat saugomi įrenginyje arba naršyklėje.

20.3.2.3. Rinkodaros slapukai - šie slapukai užtikrina reklamą ir rinkodaros komunikaciją, susijusią su Svetainės naudotojų interesais. Juos gali naudoti trečiosios šalys ir paslaugų teikėjai, kad sukurtų interesų profilį ir rodytų atitinkamus skelbimus kituose tinklalapiuose. Šiuose slapukuose nėra saugoma asmenį identifikuojanti informacija, tačiau jie pagrįsti unikaliu naršyklės ir įrenginio identifikatoriumi. Šie slapukai įsimena informaciją apie jūsų apsilankymą svetainėje ir gali būti naudojami socialiniuose tinkluose ir kitose svetainėse rodyti personalizuotus skelbimus. Išjungus šiuos slapukus, jums bus rodoma mažiau personalizuota reklama. Reklamos tikslais galime naudoti trečiųjų šalių slapukus, pavyzdžiui, Facebook arba Google slapukus, kurie gali būti nuolat saugomi jūsų įrenginyje arba naršyklėje.

20.4. Kaip valdyti slapukus:

20.4.1. Kai lankotės mūsų Svetainėje, jums parodomas informacinis pranešimas, kad Svetainėje naudojami slapukai, ir prašoma sutikimo įjungti analitinius ir rinkodaros slapukus. Jei norite atšaukti savo sutikimą arba pakeisti slapukų nustatymus, tai galite padaryti spustelėję pirmiau esantį slapukų nustatymų mygtuką.

20.4.2. Galite atšaukti savo sutikimą dėl analitinių ir (arba) rinkodaros slapukų, taip pat ištrinti visus naršyklėje saugomus slapukus ištrindami naršyklės slapukų istoriją. Taip pat galite nustatyti, kad naršyklė blokuotų slapukų išsaugojimą. Paspaudę naršyklės mygtuką Pagalba, galite rasti instrukcijas, kaip neleisti naršyklei išsaugoti slapukų, taip pat sužinoti, kokie slapukai jau išsaugoti, ir, jei norite, juos ištrinti. Nustatymų pakeitimus reikia atlikti kiekvienoje jūsų naudojamoje naršyklėje.

20.4.3. Taip pat galite atskirai atsisakyti, kad jūsų veikla svetainėje būtų prieinama Google Analytics, įdiegę Google Analytics atsisakymo naršyklės priedą, kuris neleidžia dalytis informacija apie jūsų apsilankymą svetainėje su Google Analytics. Nuoroda į priedą ir daugiau informacijos: https://support.google.com/analytics/answer/18188.

20.5. Kontaktinė informacija:

20.5.1. Jei turite klausimų dėl šios slapukų politikos arba norite pasinaudoti savo duomenų subjekto teisėmis, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą adresu CertifiedKetoDiet.com online SUPPORT HELP DESK.

20.5.2. Nutrameg Latvia SIA, registracijos numeris: 40203072376, registruota buveinė: Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Latvija.

20.6. Slapukų politikos pakeitimai:

20.6.1. Pasiliekame teisę kartais keisti ir papildyti šią Slapukų naudojimo politiką. Pakeitimai įsigalioja iš karto, kai tik jie įkeliami į Svetainę. Kilus ginčui dėl šios Slapukų politikos sąlygų skirtingomis kalbomis, pirmenybė teikiama versijai anglų kalba.