Science22.com SIA

numer rejestracyjny 40203072376

siedziba Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Łotwa

 

Wyciąg z „Regulaminy” rozdział „Polityka Prywatności”

aby zyskać wgląd do kompletnego dokumentu „Regulamin”, prosimy przejść do "Regulamin".

 

[..]

19.1. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób spółka Science22.com SIA, numer rejestracyjny 40203072376 z siedzibą Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Łotwa, przetwarza dane osobowe w trakcie świadczenia Usług i zarządzania stroną. 

 

19.2. Administratorem danych osobowych jest Science22.com SIA, numer rejestracyjny 40203072376 z siedzibą Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Łotwa. 

 

19.3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 

19.3.1. Przetwarzamy twoje dane osobowe w rozmaitych celach, kiedy rejestrujesz się do Usług, prowadzisz aktywność na swoim profilu, lub odwiedzasz naszą Stronę. W określonych przypadkach przetwarzanie twoich danych jest niezbędne do świadczenia usługi. Jednakże w niektórych kwestiach przetwarzanie nie jest konieczne, o czym powiadomimy Cię, na przykład pytając Cię o zgodę na przesłanie danych osobowych.

19.3.2. Dane wprowadzane w trakcie informacyjnego testu utraty wagi na naszej Stronie nie są przechowywane ani w żaden sposób zapisywane w naszych systemach informacyjnych.

 

19.4. W celu rejestracji nowych użytkowników Usług, identyfikacji istniejących użytkowników, przyznania dostępu do istniejącego już konta użytkownika i administrowania profilu,  przetwarzamy twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, płeć, wiek, informacje o płatności oraz innego rodzaju dane, wprowadzone przez Ciebie w trakcie procesu rejestracji. 

Kategoria danych osobowych

Podstawa prawna do przetwarzania

Okres przechowywania danych

Adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko, wiek, płeć, rodzaj, kwota płatności za usługi, rodzaj pożądanych usług.

Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem i świadczenia Usług.

Dane przechowywane są tak długo, jak użytkownik jest zarejestrowany do Usług i uiszcza opłaty za Usługi. Po usunięciu profilu użytkownika możemy zachować dane, aby wypełnić nasze zobowiązania prawne (np. do celów podatkowych).

 

19.5. Aby zapewnić Ci spersonalizowane Usługi, przygotować plan diety i odżywiania oraz inne wskazówki i sugestie związane z korzystaniem z Usług, przetwarzamy ujawnione przez Ciebie dane dotyczące twoich nawyków żywieniowych, stanu zdrowia, informacji o ciąży lub karmieniu piersią oraz inne dane związane ze zdrowiem. Informacje te należą do specjalnej kategorii danych osobowych, dlatego przetwarzamy je z należytą starannością i na podstawie twojej wyraźnej zgody. Dane dotyczące twojego stanu zdrowia będą przetwarzane dopiero po dokonaniu przez Ciebie płatności za Usługi. Ze względu na specyfikę Usług nie będziemy w stanie świadczyć Usług bez twojej wyraźnej zgody na przetwarzanie danych dotyczących twojego zdrowia. Jeśli nie wyrazisz takiej zgody, zwrócimy Ci kwotę zapłaconą za Usługi.

Kategoria danych osobowych

Podstawa prawna do przetwarzania

Okres przechowywania danych

Informacje na temat twojego stanu zdrowia, nawyki palenia, ciąża, karmienie piersią, przyjmowane leki, wybory dotyczące diety, waga i wzrost.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie twojej wyraźnej zgody na świadczenie Usług.

Dane są przechowywane przez cały okres ważności wyrażonej zgody. Kiedy zgoda zostaje wycofana, następuje przerwanie świadczenia Usług. Jeśli usuniesz profil, te dane również zostaną usunięte pod warunkiem, że ich przechowywanie nie jest wymagane przez stosowne przepisy prawne.

 

19.6. Aby zachować zgodność z obowiązującym prawem, na przykład w związku z przetwarzaniem płatności i naszymi zobowiązaniami księgowymi, przetwarzamy informacje dotyczące płatności użytkownika.

Kategoria danych osobowych

Podstawa prawna do przetwarzania

Okres przechowywania danych

Informacje na temat twoich płatności, twoje miejsce zamieszkania.

Przetwarzanie konieczne ze względu na zobowiązania prawne.

Dane przechowywane tak długo, jak nakazują stosowne przepisy prawne.

 

19.7. Aby informować Cię o nowościach i promocjach związanych z Usługami oraz wysyłać Ci spersonalizowane reklamy lub inne materiały marketingowe, przetwarzamy twoje imię, nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu. Będziesz otrzymywać takie informacje, tylko jeśli wyrazisz na to zgodę podczas rejestracji w Usługach. Masz prawo do wycofania swojej zgody na otrzymywanie tego rodzaju korespondencji, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta na stronie CertifiedKetoDiet.com przez SUPPORT HELP DESK online. W przypadku wycofania zgody poprzez kontakt z naszym działem obsługi klienta na stronie CertifiedKetoDiet.com przez SUPPORT HELP DESK online, zarejestrujemy tę informację na twoim profilu w ciągu 5 dni roboczych.

Kategoria danych osobowych

Podstawa prawna do przetwarzania

Okres przechowywania danych

Imię, nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu.

Imię, nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu.

Dane są przechowywane tak długo, jak istnieje ważna zgoda. Jeśli zgoda zostanie wycofana, zaprzestaniemy przetwarzania twoich danych w tym celu.

 

19.8. W celu opracowania strategii marketingowej, segmentacji klientów i analizy naszych Usług możemy przetwarzać dane podane przez użytkownika podczas rejestracji w Usługach, włączając w to płeć użytkownika, wybrane Usługi, a także określone informacje uzyskane z plików cookies.

Kategoria danych osobowych

Podstawa prawna do przetwarzania

Okres przechowywania danych

Płeć, informacje pozyskane z plików cookies np. adres IP, rodzaj urządzenia, typ przeglądarki, czas i data otwarcia, anulowanie subskrypcji, blokowanie naszych wiadomości, kliknięcia, interakcje na Stronie.

Przetwarzanie niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu doskonalenia i rozwoju naszej działalności.

Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w naszej polityce cookies. Jeśli usuniesz swój profil, możemy zachować niektóre informacje w formie anonimowej i zbiorczej.

 

19.9. Aby zapewnić obsługę klienta i rozwiązywać wszelkie problemy, które mogą pojawić się w związku z naszymi Usługami, przetwarzamy imię, nazwisko, informacje kontaktowe, dane profilowe użytkownika oraz wszelkie inne informacje, które użytkownik może podać podczas komunikacji z naszymi konsultantami lub specjalistami ds. obsługi klienta.

Kategoria danych osobowych

Podstawa prawna do przetwarzania

Okres przechowywania danych

Imię, nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu, dane z profili oraz wszelkie pozostałe informacje, przekazane nam podczas konsultacji lub na potrzeby określone w niniejszym dokumencie.

Przetwarzanie niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów, zapewnienia odpowiedniej jakości naszych Usług, rozwiązywania wszelkich problemów powiązanych z naszymi Usługami oraz do ochrony naszych interesów prawnych i praw na wypadek sporów.

Dane są przechowywane do czasu osiągnięcia celu ich przetwarzania lub kasowane po usunięciu profilu użytkownika pod warunkiem, że ich przechowywanie nie jest wymagane do ochrony naszych praw.

 

19.10. Aby zapewnić ochronę i bezpieczeństwo naszej bazy danych, systemów wewnętrznych, Strony Internetowej oraz innej infrastruktury, a także nadzorować wykorzystywanie naszych Usług, możemy przetwarzać różne informacje techniczne, które uzyskujemy za pomocą plików cookies, logów oraz innych podobnych rozwiązań technologicznych.

Kategoria danych osobowych

Podstawa prawna do przetwarzania

Okres przechowywania danych

Twój adres IP, informacje o urządzeniu, z którego korzystasz, rodzaj i wersja twojej przeglądarki, strefa czasowa, różne metadane, informacje o dostępie do Strony i profilu, o interakcji na Stronie, o wprowadzaniu i poprawianiu danych oraz wszelkie inne informacje do celów określonych w niniejszym dokumencie.

Przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, aby zapewnić bezpieczeństwo naszego systemu informatycznego oraz niezawodną, ciągłą i bezpieczną działalność.

Dane przechowywane przez 12 miesięcy.

 

19.11. Aby oszacować, przewidzieć i zaoferować użytkownikowi najodpowiedniejszą, skuteczną dietę i plan żywieniowy, a także pomóc w osiągnięciu wyznaczonego celu, możemy gromadzić i analizować (profilować) pewne rodzaje informacji o użytkowniku. Podczas profilowania wykorzystujemy wyłącznie dokładne, minimalne dane, takie jak korelacja zmiany wagi użytkownika w wyniku zastosowania określonego planu żywieniowego. Tego rodzaju profilowanie przeprowadzamy w oparciu o nasze uzasadnione interesy, aby zapewnić użytkownikowi najodpowiedniejsze i wydajne Usługi. Nie podejmujemy żadnych zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu, które mogą mieć konsekwencje prawne dla użytkownika lub niekorzystnie wpływać na użytkownika będącego podmiotem danych. Dzięki temu możemy zaoferować naszym użytkownikom plan żywieniowy i dietetyczny, który sprawdził się w przypadku innych użytkowników o zbliżonych cechach.

 

19.12. Okres przechowywania i usuwanie danych:

 

19.12.1. Będziemy przetwarzać twoje dane osobowe tak długo, jak będzie obowiązywać którykolwiek z wyżej wymienionych celów przetwarzania danych lub podstawa prawna. Szacujemy okres przechowywania danych, biorąc pod uwagę nasze zobowiązania prawne i określone w nich okresy przechowywania, a także nasze uzasadnione interesy lub instrukcje użytkownika, na przykład w przypadku wycofania przez niego zgody.

19.12.2. Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych celów przetwarzania danych lub podstawa prawna przestają istnieć, dane są usuwane lub anonimizowane.

 

19.13. Udostępnianie danych osobowych użytkownika:

 

19.13.1. W określonych przypadkach współpracujemy z różnymi stronami trzecimi stanowiącymi dostawców usług i podmioty przetwarzające dane, które zapewniają wsparcie dla naszych Usług. W związku z tym dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane usługodawcom świadczącym usługi hostingowe i kolokacji serwerów, usługi i narzędzia powiązane z pocztą elektroniczną oraz dostarczaniem treści, usługi fakturowania i przetwarzania płatności, usługi marketingowe, księgowe, prawne, informatyczne oraz inne, których możemy wymagać w uzasadniony sposób.

19.13.2. Tego rodzaju dostawcy usług mogą otrzymywać wyłącznie dane osobowe wymagane do świadczenia danej usługi, na przykład informacje o płatnościach użytkownika będą udostępniane wyłącznie dostawcom usług przetwarzania płatności i tylko w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia płatności, zwrotu płatności lub rozpatrzenia reklamacji.

19.13.3. Tacy usługodawcy zewnętrzni mogą przetwarzać te dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i nie wolno im wykorzystywać ich do innych celów. Tacy usługodawcy są zobowiązani do zapewnienia ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i wiążącymi umowami zawartymi z nami. Jeżeli którykolwiek z takich usługodawców znajduje się poza UE/EOG, zapewniamy, że przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi i rozwiązaniami przewidzianymi w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO).

19.13.4. Wybieramy i selekcjonujemy takich usługodawców z należytą starannością, a także wymagamy od nich zapewnienia integralności i poufności danych osobowych użytkowników.

19.13.5. Do twoich danych osobowych mogą mieć dostęp jedynie upoważnieni pracownicy Science22.com, którzy zobowiązali się do zachowania poufności i którzy potrzebują tych informacji w celu wypełnienia swoich obowiązków.

19.13.6. W określonych sytuacjach możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia informacji o użytkowniku organom ścigania i władzom państwowym. Możemy również udostępnić informacje o użytkowniku takim organom w celu wniesienia, wyegzekwowania lub obrony roszczeń prawnych.

19.13.7. Science22.com jako administrator danych osobowych ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie twoich danych osobowych.

 

19.14. Twoje prawa:

 

19.14.1. Masz prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych i w ciągu miesiąca otrzymać wszystkie informacje, które przetwarzamy na twój temat.

19.14.2. Jeśli chcesz skorygować swoje dane, możesz to zrobić, kontaktując się z nami lub poprawiając je samodzielnie poprzez zalogowanie się do swojego profilu.

19.14.3. Jeśli przetwarzamy twoje dane osobowe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Jeżeli otrzymamy taki sprzeciw, wstrzymamy przetwarzanie twoich danych osobowych pod warunkiem, że nie będziemy w stanie wykazać ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności podmiotu, którego dane dotyczą, lub nie będziemy musieli wykorzystać ich w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

19.14.4. Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie twoich danych, jeśli podstawą do przetwarzania jest zgoda. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

19.14.5. Masz prawo usunąć swoje dane poprzez zalogowanie się do swojego profilu lub kontakt z nami. Należy pamiętać, że nie będziemy mogli usunąć danych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli zażądasz usunięcia swoich danych lub sprzeciwisz się przetwarzaniu danych niezbędnych do świadczenia Ci naszych Usług, nie będziemy mogli świadczyć Ci naszych Usług lub będzie to utrudnione.

19.14.6. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy napisać do nas, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Przed przekazaniem użytkownikowi jakichkolwiek informacji możemy być zobowiązani do zweryfikowania jego tożsamości.

19.14.7. Jeśli uważasz, że nie dopełniliśmy obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub w inny sposób naruszyliśmy twoje prawa do ochrony danych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorującego - Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych (Ul. Elijas 17, Ryga, Łotwa, LV-1050).

 

19.15. Kontakt:

 

19.15.1. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, lub chcesz skorzystać ze swoich praw dotyczących danych, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na stronie CertifiedKetoDiet.com przez SUPPORT HELP DESK online.

Science22.com SIA, numer rejestracyjny 40203072376 z siedzibą Lastadijas iela 6, LV-1050, Ryga, Łotwa.

 

19.16. Postanowienia różne:

 

19.16.1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i uzupełniania niniejszej Polityki prywatności raz na jakiś czas. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich na Stronie. W przypadku istotnej zmiany powiadomimy Cię o niej, na przykład umieszczając informację na Twoim profilu, na Stronie lub wysyłając Ci wiadomość e-mail.

[..]