Nutrameg Latvia SIA

număr de înregistrare 40203072376

sediu social Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letonia

 

Termeni și Condiții Generale

Introducere

Acești Termeni și Condiții Generale („T&C”) guvernează întreaga relație dintre dumneavoastră, Client și Companie.

Orice traducere din versiunea în limba engleză este oferită numai pentru confortul dumneavoastră. În cazul oricărei diferențe de înțeles sau de interpretare între versiunea în limba engleză a acestor Termeni, versiunea în limba engleză va prevala. Textul original în limba engleză va fi singura versiune obligatorie din punct de vedere juridic.

1.2. Înainte de încheierea Contractului la Distanță, Clientului i se va furniza textul acestor T&C electronic sau în format durabil. Dacă acest lucru nu este posibil în mod rezonabil, Compania va indica, înainte de încheierea Contractului la Distanță, în ce mod acești T&C sunt disponibili spre a fi consultați de către Client la sediul Companiei și aceștia vor fi trimiși gratuit clientului, cât mai curând posibil, la cererea Clientului.

1.3. CLIENTUL ESTE OBLIGAT SĂ CITEASCĂ CU ATENȚIE ACEȘTI T&C ÎNAINTE DE A-I ACCEPTA ȘI DE A UTILIZA SERVICIILE COMPANIEI. CLIENTUL ESTE DE ACORD CĂ UTILIZAREA A SERVICIILOR, CONFIRMĂ CĂ A CITIT ACEST ACORD, L-A ÎNȚELES ȘI A FOST DE ACORD SĂ FIE OBLIGAT DE ACESTA. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU NICIO PARTE DIN ACEȘTI TERMENI SAU DACĂ NU SUNTEȚI ELIGIBIL SAU AUTORIZAT SĂ FIȚI LEGAT DE ACESTI TERMENI, ATUNCI NU DESCARCĂ APLICAȚIA ȘI NU ACCESA ȘI UTILIZA SERVICIUL ÎN ALTRE MOD.

1.4. Clientul este, de asemenea, sfătuit să citească răspunsurile la „Întrebările Frecvente”, care sunt publicate pe Site-ul nostru Suport Help Desk sau în Aplicația Mobilă.

Definiții

2.1. Cu excepția cazului în care acești T&C prevăd altfel, ori de câte ori sunt utilizați în acești T&C, inclusiv partea introductivă, următorii termeni, atunci când sunt cu majusculă, vor avea următoarele semnificații:

(a) Acordul

va însemna acești T&C pentru furnizarea de Servicii și/sau Bunuri încheiate online de către Companie și Client.

(b) Client

înseamnă utilizatorul Serviciilor Companiei și/sau cumpărătorul Bunurilor, așa cum este explicat în acești T&C.

(c) Compania

înseamnă Nutrameg Latvia SIA, număr de înregistrare 40203072376 cu sediul social Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letonia, care este responsabil pentru furnizarea serviciilor de abonament și gestionarea cererilor Clienților, inclusiv rambursări și compensații pentru Bunurile și Serviciile Companiei asociate. Compania asociată este Nutrameg Latvia.

Nutrameg Latvia SIA, număr de înregistrare 40203072376 cu sediul social Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letonia este responsabil pentru Serviciile furnizate prin intermediul Site-ului Web și al Aplicației Mobile.

(d) Oferta 

va însemna oferta de a încheia acest Acord și oferta de Servicii și/sau Bunuri relevante furnizate de Companie Clientului prin intermediul Site-ului Web sau al Aplicației Mobile.

(e) Politica de Confidențialitate

se referă la politica de confidențialitate a Companiei publicată pe Site-ul Web sau în Aplicația Mobilă.

(f) Servicii

înseamnă conținutul Digital furnizat de Companie Clientului, precum și accesibilitatea Site-ului Web sau a Aplicației Mobile, inclusiv informații, text, imagini oferite sau furnizate acolo.

(g) Conținut Digital

înseamnă planuri de dietă digitale individuale și/sau alt conținut digital vândut din când în când online de către Companie.

(h) Bunuri

înseamnă suplimente și/sau alte produse în formă fizică vândute online de către Companie.

(i) Contractul la Distanță

va însemna un contract încheiat între Companie și Client în cadrul unui sistem organizat pentru vânzarea la distanță a conținutului Digital și/sau a Bunurilor.

(j) Site-ul Web

înseamnă site-ul web al Companiei disponibil la www.certifiedketodiet.com.

(k) Aplicație mobilă

aplicația mobilă a CertifiedKetoDiet.com, care poate fi descărcată de Client din App Store și/sau Google Play.

(l) Taxa de participare 

înseamnă o taxă pentru planul digital individual de dietă. Taxa de Participare depinde de Oferta aleasă de Client, care poate fi o plată unică sau un abonament.

(m) Perioada de retragere 

înseamnă că Clientul are dreptul de retragere din Contractele la Distanță, cu excepția cazului în care a consimțit la începutul executării Contractului la Distanță (a început să utilizeze sau să acceseze conținutul) în timpul perioadei de retragere. Perioada de așteptare este de 14 (paisprezece) zile pentru cetățenii Uniunii Europene și 5 (cinci) zile pentru cetățenii din afara Uniunii Europene din ziua încheierii Contractului la Distanță sau la livrarea Bunurilor relevante.

(n) Suport Help Desk

înseamnă un Centru de Asistență Online pentru Clienți unde Clientul poate primi răspunsuri la întrebări și poate trimite cereri. Suport Help Desk este accesibil https://helpdesk.certifiedketodiet.com/ckd_ro_app.

Depunerea Ofertei

3.1. Compania va oferi Clientului posibilitatea de a primi o Ofertă.

3.2. Clientul i se poate cere să furnizeze anumite informații înainte de a primi Oferta, alegând opțiunile furnizate sau tastând detaliile solicitate. Clientul este obligat să furnizeze informații actuale și complete, informații care îi sunt solicitate pentru a fi furnizate.

3.3. Clientului i se va oferi o Ofertă (inclusiv prin transmiterea informațiilor specificate în Secțiunea 3.2. din acești T&C) care va include informații despre următoarele:

3.3.1. suma de plată pentru Serviciile și/sau Bunurile relevante;

3.3.2. opțiuni de plată: prin card de credit sau altă formă de plată admisibilă;

3.3.3. alte informații pe care Compania consideră că este important să la includă în Ofertă.

3.4. Acceptarea Ofertei

3.4.1. Clientul acceptă Oferta de a încheia acest Acord odată ce el/ea este de acord cu Termenii și Condițiile Companiei.

3.4.2. Clientul acceptă Oferta de Servicii și/sau Bunuri relevante furnizate de către Companie Clientului prin intermediul site-ului web sau al aplicației mobile făcând clic pe butonul de acțiune de acceptare a ofertelor care duce la evenimentul de cumpărare. Butonul de acțiune de acceptare a ofertelor poate fi etichetat într-un număr de moduri, în funcție de tipul de ofertă, inclusiv, dar fără a se limita la, „SUNT DE ACORD”, „ACCEPT”, „ACTUALIZAȚI” sau o etichetă similară. Termenii Ofertei sunt obligatorii și Clientul este de acord cu aceștia acceptând Oferta.

3.4.3. După acceptarea Ofertei, Clientul autorizează Compania să debiteze Clientul pentru suma plății.

Contract la distanță

4.1. Contractul la Distanță va fi încheiat în momentul în care Clientul acceptă Oferta și așa cum este indicat la punctul 3.4.1.

4.2. Deoarece Clientul va accepta Oferta electronic, Compania va furniza imediat Serviciul respectiv, Conținutul Digital sau Bunurile menționate în Ofertă.

4.3. ÎN CAZUL ÎN CARE ACORDUL DINTRE COMPANIE ȘI CLIENT CONSTĂ ÎN CONȚINUT DIGITAL, CLIENTUL ESTE DE ACORD SĂ-ȘI PIARDĂ DREPTUL DE RETRAGERE A ACORDULUI.

4.4. Compania depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că Serviciile funcționează conform destinației, cu toate acestea, astfel de Servicii depind de internet și de alte servicii și furnizori în afara controlului Companiei. Prin utilizarea Serviciilor Companiei, Clientul recunoaște că Compania nu poate garanta că Serviciile vor fi neîntrerupte, fără erori sau că informațiile pe care le conține vor fi complet lipsite de viruși, hackeri, intruziuni, timpi neprogramați de nefuncționare sau alte erori. Clientul își asumă în mod expres riscul de a utiliza sau descărca astfel de Servicii.

4.5. Din când în când și fără notificarea prealabilă a Clientului, Compania poate schimba, extinde și îmbunătăți Serviciile. De asemenea, putem, în orice moment, să încetăm să mai operăm o parte sau toate Serviciile sau să dezactivăm selectiv anumite aspecte ale Serviciilor. Orice modificare sau eliminare a Serviciilor se va face la discreția noastră exclusivă și absolută și fără o obligație sau o răspundere continuă față de Client, iar utilizarea Serviciilor de către Client nu dă drept Clientului la furnizarea sau disponibilitatea continuă a Serviciilor.

4.6. În plus, Clientul este de acord că:

4.6.1 El/Ea nu va avea acces la Servicii (inclusiv pentru achiziționarea de Bunuri) dacă are sub 18 ani;

4.6.2 Clientul va refuza accesul la Servicii copiilor sub vârsta de 18 ani. Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru orice utilizare neautorizată a Serviciilor de către minori.

Plăți

5.1. Pe perioada de valabilitate indicată în Ofertă, compania își păstrează dreptul de a modifica prețul pentru Servicii și/sau Bunuri.

5.2. Clientul este de acord să:

5.2.1. plătească toate costurile suplimentare, taxele, comisioanele, taxele aplicabile și alte comisioane care pot fi suportate de Client;

5.2.2. achiziționeze Servicii și/sau Bunuri utilizând un card de credit valabil sau altă formă de plată permisă;

5.2.3. furnizeze Companiei informații actuale și complete, așa cum sunt detaliate în formularul pentru comanda de achiziție. În cazul în care Compania descoperă sau consideră că orice informații furnizate de Client sunt inexacte sau incomplete, Compania își rezervă dreptul de a refuza confirmarea plății Clientului la propria discreție și Clientul își pierde orice drept de rambursare a sumei plătite.

5.2.4. Din motive de comoditate în a face achiziții de Servicii în viitor, Clientul autorizează Compania să debiteze Clientul, cu opțiunea de a autoriza plăți fără a reintroduce datele cardului, pentru suma de plată acceptată de Client, așa cum este indicat în paragraful 3.3. și 3.4.

5.3. După ce Clientul este transferat către serviciile de plată terțe, riscul de pierdere sau daune va trece la Client și/sau la serviciul terț. Plățile online cu cardul de credit sau de debit ale Clientului către Companie vor fi gestionate și procesate de un furnizor de servicii de plată terță parte și niciuna dintre datele sensibile legate de plata dumneavoastră nu vor fi stocate sau utilizate de Companie. Compania nu va fi răspunzătoare pentru nicio problemă de plată sau alte dispute care apar din cauza serviciilor de plată ale terților. Compania poate schimba din când în când furnizorul de servicii de plată terț.

5.4. Toate prețurile și costurile sunt într-o monedă indicată pe Site-ul Web specific.

5.5. Toate Bunurile rămân proprietatea Companiei până la efectuarea plății integrale. Prețul aplicabil este cel stabilit la data la care plasați comanda. Costurile de transport și taxele de plată sunt recunoscute înainte de confirmarea achiziției. Dacă aveți sub 18 ani, trebuie să aveți permisiunea părinților de a cumpăra de la Companie.

5.6. Toate transferurile efectuate prin intermediul Companiei sunt gestionate și tranzacționate prin gateway-uri dedicate terților pentru a vă garanta protecția. Informațiile cardului nu sunt stocate și toate informațiile cardului sunt gestionate prin criptare SSL. Vă rugăm să citiți termenii și condițiile pentru gateway-ul de plată ales pentru tranzacție, deoarece aceștia sunt responsabili pentru tranzacțiile efectuate.

5.7. Pentru o rambursare sau o reclamație, vă rugăm să contactați serviciul nostru online de asistență pentru clienți la CertifiedKetoDiet.com.

5.8. Pentru a se asigura că Clientul nu se confruntă cu o întrerupere sau pierdere a Serviciilor, Serviciile sunt oferite cu reînnoire automată.

5.8.1. Cu excepția motivelor descrise mai jos în această secțiune, REÎNNOIREA AUTOMATĂ REÎNNOIEȘTE AUTOMAT SERVICIUL APLICABIL LA EXPIRAREA TERMENULUI CURENT PENTRU O PERIOADĂ DE REÎNNOIRE EGALĂ ÎN TIMP CU CEA MAI RECENTĂ PERIOADĂ DE SERVICIU. De exemplu, dacă ultima perioadă de serviciu a Clienților este de un an, perioada de reînnoire va fi de obicei de un an.

5.8.2. Cu excepția cazului în care Clientul anulează abonamentul, Compania va reînnoi automat Serviciul aplicabil atunci când vine vorba de reînnoire.

5.8.3. Compania poate modifica planurile de abonament și prețul Serviciilor din când în când. Reînnoirile pot fi taxate la tarifele curente ale Companiei, despre care Clientul le recunoaște și este de acord că pot fi mai mari (pentru care Clientul va fi informat în prealabil) sau mai mici decât tarifele pentru perioada de serviciu inițială. În cazul plății nedecontate, Furnizorul de servicii are dreptul de a percepe o taxă de penalizare de întârziere în valoare de o plată lunară a abonamentului. Compania poate percepe prețul Serviciului în mai multe rate în cazul în care taxa completă nu reușește.

5.8.4. DACĂ CLIENTUL NU DOREȘTE CA SERVICIUL SĂ SE REÎNNOIASCĂ AUTOMAT, el/ea trebuie să anuleze abonamentul cu cel puțin 48 de ore înainte de sfârșitul perioadei curente, caz în care Serviciile vor fi reziliate la expirarea termenului curent, cu excepția cazului în care reînnoiește manual Serviciile înainte de acea dată. Taxele de abonament nu sunt rambursabile.

5.8.5. Dacă Clientul a achiziționat abonamentul de pe site-ul web al Companiilor, Clientul nu îl va putea controla prin Apple App Store sau Google Play. În schimb, dacă Clientul nu dorește ca Serviciul să se reînnoiască automat, el/ea trebuie să anuleze abonamentul, conectându-se la Contul de Utilizator de pe site-ul Companiilor sau trebuie să contacteze asistența noastră online pentru clienți la CertifiedKetoDiet.com și respecte instrucțiunile din secțiunea „Gestionează abonamentul meu”.

5.8.6. Dacă Clientul a achiziționat abonamentul prin Apple App Store sau Google Play, clientul poate anula abonamentul numai prin Contul său Apple sau Google. Clientul înțelege că ștergerea aplicației nu anulează abonamentele.

5.8.7. Prețul total al Serviciilor/Bunurilor, inclusiv TVA (dacă este cazul) și toate taxele suplimentare de transport, livrare sau poștă și, dacă este cazul, alte costuri sunt vizibile în timpul procesului de comandă pe Site. Modul în care se calculează prețul este vizibil și în timpul procesului de comandă de pe Site.

5.8.8. În cazul unui Abonament, prețul total include costurile totale pentru perioada de facturare cu frecvența aleasă.

Politica de rambursare și returnare

6.1. În conformitate cu actele juridice aplicabile, Clientul are dreptul să se răzgândească și să returneze bunurile livrate (primite) în cadrul perioada de Retragere. Cu toate acestea, există și o excepție stabilită de aceste acte juridice, potrivit căreia dreptul de returnare a bunurilor nu se aplică Contractelor privind furnizarea de conținut Digital în cazul în care furnizarea unui astfel de conținut Digital a început deja. Prin urmare, în cazul în care conținutul Digital este deja furnizat Clientului, așa cum este indicat în Secțiunea 4.2. și 4.3., Clientul își pierde dreptul de retragere a Acordului.

6.1.1. Conform garanției furnizate pe site-ul Companiei, Clientul are dreptul la rambursarea Taxei de Participare în cazul în care Clientul poate dovedi defectiunea Conținutului Digital și în termen de 24 de ore de la încheierea Contractului la Distanță a depus cererea de rambursare integrală la asistența noastră pentru clienți. la CertifiedKetoDiet.com online SUPORT HELP DESK.

6.2. Rambursare pentru Servicii. Toate prețurile și taxele pentru conținutul și Serviciile digitale nu sunt rambursabile, cu excepția cazului în care se menționează altfel în mod expres în această secțiune de mai jos:

6.2.1. După ce conținutul Digital a fost deja furnizat Clientului, așa cum este indicat în Secțiunea 4.2, Clientul are dreptul să obțină o rambursare de la Companie numai dacă Clientul dovedește că conținutul Digital nu este așa cum este descris sau defect. În astfel de cazuri, Clientul trebuie să contacteze serviciul nostru online de asistență pentru clienți la CertifiedKetoDiet.com în cadrul perioadei de Retragere și furnizează informații detaliate care dovedesc vina produsului către Companie (cu dovada vizuală atașată). Compania își rezervă dreptul de a percepe o taxă pentru a acoperi costurile oricăror Servicii administrative sau de altă natură pe care Clientul le-ar fi putut utiliza înainte de rambursare/anulare.

6.2.2. Odată ce o rambursare este emisă, Clientul nu mai are acces la Serviciile Companiei. Toate rambursările se aplică metodei de plată inițiale. Prin achiziționarea Serviciilor, Clientul este de acord cu această Politică de rambursare și renunță la orice drepturi de a-l supune oricăror întrebări, hotărâri sau acțiuni legale. 

6.3. Dacă Clientul a achiziționat Serviciile sau Bunurile prin intermediul Apple App Store sau Google Play pentru orice întrebări și/sau solicitări cu privire la rambursări și plată, Clientul trebuie să contacteze asistența pentru utilizatori de la Apple App Store sau Google Play Store.

6.4. Rambursare pentru Bunurile livrate.

6.4.1. În cazul în care Secțiunea 6.5 nu se aplică, Clientul are dreptul să obțină o rambursare a Bunurilor de la Companie numai dacă Clientul dovedește că bunurile nu sunt așa cum sunt descrise sau defecte. În astfel de cazuri, Clientul trebuie să contacteze serviciul nostru de asistență online pentru clienți la CertifiedKetoDiet.com în cadrul  perioadei de Retragere și va furniza informații detaliate care dovedesc defectul Bunurilor către Companie (cu dovada vizuală atașată).

6.4.2. Toate rambursările se aplică metodei de plată inițiale. Prin achiziționarea Serviciilor, Clientul este de acord cu această Politică de rambursare și renunță la orice drepturi de a-l supune oricăror întrebări, hotărâri sau acțiuni legale.

6.5. Returnarea Bunurilor livrate. Din motive legate de îngrijirea sănătății și igienă, Clientul are dreptul să se răzgândească și să returneze un Bun livrat (primit) în cadrul perioadei de Retragere numai dacă se respectă următoarea procedură:

6.5.1. Clientul a depus cererea către Companie cu privire la decizia sa de a returna Bunurile în cadrul perioadei de Retragere la centru de asistentă CertifiedKetoDiet.com și înainte de returnarea Bunurilor.

6.5.2. Fără întârzieri nejustificate și cel târziu în cadrul perioadei de Retragere a returnat Bunurile Companiei. Clientul suportă costurile de returnare.

6.5.3. Bunurile sunt în ambalajul original și nedeschise, într-o stare adecvată pentru revânzare.

6.5.4. După primirea și inspectarea Bunurilor returnate, Compania va rambursa prețul pe care Clientul l-a plătit pentru Bunuri (inclusiv costurile de livrare) în cel mult 30 (treizeci) de zile de la data la care Compania primește Bunurile înapoi.

6.5.5. În toate cazurile, Compania are dreptul de a suspenda rambursarea Clientului până când Compania primește înapoi și inspectează Bunurile.

Adresa de returnare a bunurilor fizice:

Adresa companiei pentru retur: Nutrameg Latvia SIA, număr de înregistrare 40203072376 cu sediul social Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letonia.

Drepturile de Proprietate Intelectuală

7.1. Toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor, drepturi de design, drepturi de marcă comercială, drepturi de brevet și orice alte drepturi de proprietate în sau în legătură cu Serviciile și conținutul legat de Servicii sunt deținute de Companie.

7.2. Clientului îi este interzis să reproducă, să publice Servicii, inclusiv, dar fără a se limita la conținutul Digital furnizat și/sau furnizat de Companie, integral sau parțial, fără acordul prealabil scris al Companiei.

7.3. Clientul acordă Companiei o licență neexclusivă perpetuă, irevocabilă, mondială, integral plătită și fără redevențe, inclusiv dreptul de a sub-licenția (prin mai multe niveluri) și de a atribui terților, de a reproduce, distribui, efectua și afișa (public sau altfel), de a crea lucrări derivate, de a adapta, modifica și de a utiliza, analiza și exploata în orice mod cunoscut sau descoperit în viitor, Conținutul său de Utilizator (cu excepția mărcilor comerciale ale utilizatorilor), precum și toate lucrările modificate și derivate ale acestora. În măsura permisă de legile aplicabile, Clientul renunță la orice drepturi morale pe care le poate avea asupra oricărui Conținut al utilizatorului. „Conținut de Utilizator” înseamnă orice Mărci Comerciale, comunicări, imagini, scrieri, lucrări creative, sunete și toate materialele, datele și informațiile pe care clientul le încarcă, le transmite sau depune prin intermediul Serviciilor sau pe care alți utilizatori le încarcă sau le transmit. Prin încărcarea, transmiterea sau depunerea oricărui Conținut al Utilizatorului, Clientul afirmă, reprezintă și garantează că un astfel de Conținut al Utilizatorului și încărcarea, inițierea sau transmiterea acestuia sunt (a) exacte și neconfidențiale; (b) nu încalcă legile aplicabile, restricțiile contractuale sau alte drepturi ale terților și că Clientul are permisiunea oricărei terțe părți ale cărei informații personale sau proprietate intelectuală sunt incluse sau încorporate în Conținutul Utilizatorului; și (c) fără viruși, adware, spyware, viermi sau alt cod rău intenționat.

7.4. Nicio parte a acestor T&C nu poate fi interpretată ca un transfer al drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu Serviciile sau conținutul legat de Servicii, cu excepția celor prevăzute în mod expres în secțiunea 8.1 de mai jos.

Utilizarea conținutului Digital

8.1. Toate drepturile de proprietate intelectuală specificate la Articolul 7.1 și referitoare la conținutul Digital sunt deținute de Companie. Conținutul Digital este licențiat în conformitate cu această Secțiune 8 și nu este vândut. Clientului i se va acorda doar o licență neexclusivă, netransferabilă și ne-sub-licențiabilă, sub rezerva termenilor și condițiilor acestui Acord, de a utiliza (exclusiv pentru utilizarea individuală a Clientului) orice conținut Digital furnizat de Companie către Client.

8.2. Durata acestei licențe va fi acordată pentru o perioadă de 5 ani de la data primirii conținutului Digital, cu excepția cazului în care a fost suspendată sau reziliată anterior în conformitate cu aceste T&C.

8.3. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, conținutul Digital trebuie să fie destinat numai utilizării personale și necomerciale.

8.4. Clientul nu este autorizat să editeze, să reproducă, să transmită sau să împrumute conținutul Digital sau să îl pună la dispoziția terților sau să îl utilizeze pentru a efectua orice alte acte care depășesc domeniul de aplicare al licenței furnizate de Companie.

8.5. Compania este autorizată în scopul aplicării drepturilor de proprietate intelectuală, impune restricții privind domeniul de aplicare al licenței sau numărul de dispozitive sau tipuri de dispozitive pe care poate fi utilizat Conținutul Digital.

8.6. În cazul în care Clientul acționează încălcând prezentul articol, Compania va fi autorizată să suspende accesul la Conținutul Digital relevant, fără a aduce atingere dreptului Companiei de a recupera de la Client pierderea suferită ca urmare a sau în legătură cu încălcarea, inclusiv orice cheltuieli suportate.

Vânzarea de Conținut Digital

9.1.Clientului îi este interzis să vândă, să ofere spre vânzare, să partajeze, să închirieze sau să împrumute Conținut Digital sau copii ale conținutului Digital.

Politica de Confidențialitate

10.1.Prelucrarea datelor personale ale Clientului este guvernată de Politica de Confidențialitate. Se recomandă Clientului să tipărească și să păstreze o copie a Politicii de Confidențialitate împreună cu acești T&C.

Răspunderea

11.1. O parte este exonerată de responsabilitatea neîndeplinirii T&C dacă dovedește că aceste T&C nu au fost îndeplinite din cauza unui caz de forță majoră. În special, Compania nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere cauzată de forță majoră, revoltă, război sau evenimente naturale sau din cauza altor evenimente pentru care Compania nu este responsabilă (de exemplu, grevă, blocare, blocări de trafic, acte administrative ale autorităților naționale sau străine). Clientul trebuie să furnizeze o notificare scrisă cu privire la apariția forței majore, care împiedică îndeplinirea acestor T&C, în termen de 30 de zile calendaristice de la data apariției acestor circumstanțe. Compania va informa Clientul despre apariția forței majore prin e-mail sau pe Site-ul Web sau aplicația mobilă, dacă este posibil.

11.2. Răspunderea Companiei este limitată la pierderi directe, cu excepția cazului în care se prevede altfel în conformitate cu legile aplicabile.

11.3. Datorită naturii Serviciilor și/sau Bunurilor pe care Compania le furnizează și deoarece Compania nu poate controla dacă Clientul respectă instrucțiunile de utilizare furnizate, Compania nu oferă nicio garanție cu privire la rezultatele sau efecte care provin din utilizarea Serviciilor și/sau Serviciilor.

11.4. Companie responsabilă: 1) Nutrameg Latvia este doar administrator al Site-ului Web sau al Aplicației Mobile și furnizor al Serviciilor, 2) Nutrameg Latvia este compania responsabilă pentru gestionarea serviciilor de abonament și a plăților pentru Servicii și Bunuri, rambursări și compensări, pentru Companiile Asociate.

11.5. Atunci când utilizează Servicii, Clientul poate primi link-uri către alte site-uri web sau aplicații mobile care nu sunt deținute și/sau controlate de Companie. Clientul recunoaște și este de acord că Compania nu este responsabilă pentru disponibilitatea unor astfel de site-uri web sau aplicații mobile. În plus, Compania nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru niciun conținut, publicitate, produse sau alte materiale care pot fi accesate prin astfel de linkuri și, prin urmare, clientul este de acord că Compania nu va fi responsabilă sau răspunzătoare, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau încrederea în orice astfel de conținut, bunuri, servicii

Declinarea responsabilității medicale

12.1. ÎNAINTE DE A ÎNCERCA PLANUL DE DIETĂ ȘI/SAU BUNURILE COMPANIEI, SĂNĂTATEA CLIENTULUI AR TREBUI EVALUATĂ DE FURNIZORUL SĂU DE SERVICII MEDICALE SAU AR TREBUI SĂ SE CONSULTE CU FURNIZORUL DE SERVICII MEDICALE.

12.2. Serviciul este participarea la program, care include informații despre un stil de viață sănătos și nutriție. Informațiile publicate pe Site sunt de natură informativă și nu pot înlocui sfaturile medicale profesionale, diagnosticul sau tratamentul. Dacă Clientul este preocupat de informațiile primite prin intermediul Serviciului sau are întrebări despre propria sănătate, Clientul trebuie să consulte un medic sau alt furnizor de asistență medicală. Clientul utilizează Serviciul pe propriul risc și responsabilitate.

Eligibilitate

13.1. Serviciile sunt disponibile numai persoanelor fizice care pot încheia contracte cu caracter juridic obligatoriu în conformitate cu legislația UE, prin urmare Clientul confirmă că are cel puțin 18 ani. În cazul în care Clientul accesează Serviciile în numele unei persoane care nu are vârsta de 18 ani, Clientul confirmă că este tutorele legal al acelei persoane și este responsabil pentru respectarea acestor T&C și va despăgubi Compania pentru orice pierderi sau daune pe care Compania le va suferi ca urmare a nerespectării acestor T&C.

Valabilitate și Reziliere

14.1. Acordul intră în vigoare după ce Clientul îl acceptă și își exprimă electronic consimțământul de a se conforma acestora și rămâne în vigoare pe o perioadă nedeterminată până la încetarea acestuia.

14.2. Compania poate rezilia relația cu Clientul în orice moment în următoarele cazuri: (1) Clientul nu este de acord cu Acordul; (2) Clientul încalcă Acordul; (3) Clientul nu furnizează informațiile solicitate de Companie și/sau furnizează informații incorecte și/sau incomprehensive. Fără a aduce atingere celor de mai sus, drepturile legale de reziliere nu vor fi afectate.

Modificări la T&C

15.1. Aceste T&C, Politica de Confidențialitate și orice termeni și Condiții suplimentare care se pot aplica pot fi modificate. Compania își rezervă dreptul de a modifica și actualiza T&C din când în când și astfel de modificări vor intra în vigoare imediat după postarea pe Site-ul Web sau Aplicația Mobilă a Companiei.

15.2. Compania poate notifica Clientul cu privire la orice modificări viitoare prin trimiterea unui e-mail la adresa principală de e-mail furnizată de Client sau prin notificarea prin intermediul Site-ului Web sau al aplicației Mobile.

15.3. Clientul înțelege și este de acord că orice utilizare și acces continuu la Servicii după orice actualizări postate ale T&C înseamnă că Clientul este de acord voluntar să fie obligat de acești T&C. Dacă Clientul nu este de acord să respecte T&C actualizate, el/ea nu ar trebui să utilizeze (sau să continue să utilizeze) Serviciile.

Comunicare

16.1. În general, Compania preferă comunicarea prin acceptarea cererilor de asistență la CertifiedKetoDiet.com asistență online (SUPPORT HELP DESK) și va răspunde solicitărilor prin e-mail. Prin acceptarea acestor T&C, Clientul acceptă comunicarea prin trimiterea cererilor de asistență la centrul de asistență online CertifiedKetoDiet.com și cererile vor primi răspuns în e-mail. În acest scop, Clientul este rugat să aibă o adresă de e-mail validă și să o furnizeze la completarea informațiilor solicitate, așa cum este stipulat în Secțiunea 3.2. Compania poate publica informații legate de acest Acord sau Servicii pe Site-ul Web sau pe Aplicația Mobilă. Clientul trebuie să-și verifice mesajele de e-mail, precum și informațiile furnizate pe Site-ul Web sau în aplicația mobilă în mod regulat și frecvent. E-mailurile pot conține link-uri către informații și documente suplimentare.

16.2. În cazul în care legile aplicabile impun furnizarea de informații pe un suport durabil, Compania va trimite Clientului un e-mail cu un atașament sau va trimite Clientului o notificare referitoare la Serviciile cu funcție de descărcare pentru a păstra aceste informații și documente permanent pentru referințe ulterioare. Clientul este rugat să păstreze copii ale tuturor comunicărilor de la Companie.

16.3. Clientul poate solicita o copie a acestor T&C sau orice alt document contractual contactând online serviciul nostru de asistență pentru clienți la CertifiedKetoDiet.com.

16.4. Comunicarea cu Clientul se va face în limba engleză, cu excepția cazului în care Compania și Clientul sunt de acord să comunice într-o altă limbă.

16.5. Clientul poate contacta Compania în orice moment contactând asistența noastră pentru clienți la CertifiedKetoDiet.com.

Reclamații

17.1. Orice reclamații în legătură cu Compania și Serviciile furnizate Clientului trebuie abordate contactând serviciul nostru de asistență pentru clienți la CertifiedKetoDiet.com.

17.2. Orice reclamație în legătură cu Bunurile furnizate Clientului trebuie abordată contactând serviciul nostru de asistență pentru clienți la CertifiedKetoDiet.com.

17.3. Orice reclamații legate de abonamente, rambursări și compensări pentru Bunuri și Servicii trebuie abordate contactând asistența noastră pentru clienți la CertifiedKetoDiet.com.

17.4. Prin depunerea unei reclamații, Clientul trebuie să indice în mod clar că este depusă o reclamație și să precizeze motivele și circumstanțele referitoare la reclamație. Compania va trimite Clientului o confirmare de reclamație la adresa de e-mail de la care a fost primită reclamația. Vom lua în considerare reclamația și vom răspunde Clientului în termen de 14 până la 30 de zile calendaristice de la data primirii unei reclamații relevante.

17.5. Cererile (reclamațiile) clientului vor fi analizate de către Companie in mod gratuit.

17.6. În cazul în care răspunsul Companiei la reclamația Clientului nu satisface Clientul sau nu a fost furnizat niciun răspuns la aceasta, Clientul are dreptul de a depune plângere la instituțiile de reglementare sau instanțele judecătorești.

Diverse

18.1. Nicio altă persoană în afară de Client nu va avea drepturi în temeiul acestor T&C.

18.2. Clientul nu poate atribui niciun drept în temeiul Acordului unei terțe părți fără acordul prealabil al Companiei. Compania, la discreția sa, își poate atribui drepturile și obligațiile în temeiul Acordului, integral sau parțial, oricărei terțe părți.

18.3. Orice litigiu în temeiul acestor T&C sau în alt mod în legătură cu Serviciile va fi adus în fața instanțelor din Letonia, cu excepția cazului în care este interzis de legile aplicabile.

18.4. Dacă o parte a acestor T&C este considerată de o instanță competentă ca fiind nevalidă, ilegală sau inaplicabilă, atunci o astfel de parte va fi separată de restul T&C, care vor continua să fie valabile și executorii în cea mai mare măsură permisă de lege.

Politica de Confidențialitate

19.1. Această Politică de Confidențialitate explică modul în care Nutrameg Latvia SIA, număr de înregistrare 40203072376 cu sediul social Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letonia, prelucrează datele cu caracter personal atunci când furnizează Servicii și gestionează Site-ul web.

19.2. Operatorul de date cu caracter personal este Nutrameg Latvia SIA, număr de înregistrare 40203072376 cu sediul social Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letonia.

19.3. Ce date personale prelucrăm?

19.3.1. Prelucrăm datele dumneavoastră personale în mai multe scopuri, atunci când vă înregistrați pentru Servicii, desfășurați activități în profilul dumneavoastră sau vizitați Site-ul nostru web. În anumite cazuri, prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru furnizarea Serviciilor. Dar în alte cazuri, dacă prelucrarea nu este strict necesară, vom indica acest lucru, de exemplu, oferindu-vă posibilitatea de a alege, dacă doriți să ne trimiteți datele dumneavoastră.

19.3.2. Informațiile pe care le introduceți, atunci când efectuați testul informativ pentru pierderea în greutate pe Site-ul nostru web, nu sunt stocate sau înregistrate în alt mod în sistemele noastre de informații. 

19.4. Pentru a înregistra noi utilizatori de servicii, a identifica utilizatorii existenți, a vă acorda acces la profilul dumneavoastră de utilizator deja existent și a vă administra profilul, vă procesăm numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, sexul, vârsta, informațiile de plată, precum și alte date pe care le-ați indicat în timpul procesului de înregistrare.

Categoria de date cu caracter personal

Temeiul juridic pentru prelucrare

Perioada de păstrare

Adresa de e-mail, numărul de telefon, numele, prenumele, vârsta, sexul, tipul, data și valoarea plății pentru Servicii, tipul Serviciilor solicitate.

Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract încheiat cu dumneavoastră și pentru a vă furniza Serviciile.

Datele sunt păstrate atât timp cât sunteți utilizator înregistrat al Serviciilor și ați plătit pentru Servicii. Când vă ștergeți profilul, este posibil să păstrăm datele pe care trebuie să le păstrăm pentru a ne îndeplini obligațiile legale (de exemplu, în scopuri fiscale).

19.5. Pentru a vă oferi Servicii personalizate, a pregăti un plan de dietă și nutriție, precum și alte sfaturi și sugestii în legătură cu utilizarea Serviciilor, procesăm datele pe care le-ați dezvăluit cu privire la obiceiurile dumneavoastră alimentare, starea de sănătate, informații despre sarcină sau alăptare, precum și alte date legate de sănătate. Aceste informații reprezintă o categorie specială de date cu caracter personal, de aceea le prelucrăm cu atenție și pe baza consimțământului dumneavoastră explicit. Datele dumneavoastră de sănătate vor fi procesate numai după ce ați efectuat plata pentru Servicii. Datorită specificului Serviciilor, nu vă vom putea furniza Serviciile, dacă nu ați acordat consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor dumneavoastră de sănătate. Dacă alegeți să nu vă dați consimțământul, vă vom rambursa plata pentru Servicii.

Categoria de date cu caracter personal

Temeiul juridic pentru prelucrare

Perioada de păstrare

Informații despre sănătatea dumneavoastră, obiceiurile de fumat, sarcina, alăptarea, boli, medicamente pe care le utilizați, alegeri în ceea ce privește dieta, greutatea și înălțimea.

Prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit de a primi Serviciile.

Datele sunt păstrate atât timp cât există un consimțământ valabil. Atunci când consimțământul este retras, furnizarea de Servicii este oprită. Dacă ștergeți profilul dumneavoastră, aceste date sunt șterse, dacă păstrarea lor nu este necesară în conformitate cu legile aplicabile.

19.6. Pentru a respecta legile aplicabile, de exemplu, în ceea ce privește procesarea plăților și obligațiile noastre contabile, procesăm informații referitoare la plățile dumneavoastră.

Categoria de date cu caracter personal

Temeiul juridic pentru prelucrare

Perioada de păstrare

Informații despre plățile dumneavoastră, reședința dumneavoastră.

Prelucrarea necesară pentru respectarea unei obligații legale

Datele păstrate atât timp cât este necesar în conformitate cu legislația aplicabilă

19.7. Pentru a vă informa despre știri și promoții în legătură cu Serviciile și pentru a vă trimite publicitate personalizată sau alte comunicări de marketing, vă procesăm numele, adresa de e-mail și/sau numărul de telefon. Veți primi astfel de informații numai dacă v-ați dat acordul în momentul înregistrării pentru Servicii. Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul pentru a primi o astfel de comunicare, contactând asistența noastră pentru clienți la CertifiedKetoDiet.com ASISTENȚĂ online HELP DESK. În cazul în care vă retrageți consimțământul contactând serviciul nostru de asistență pentru clienți la CertifiedKetoDiet.com ASISTENȚĂ online HELP DESK, vom înregistra aceste informații în profilul dumneavoastră în termen de 5 zile lucrătoare.

Categoria de date cu caracter personal

Temeiul juridic pentru prelucrare

Perioada de păstrare

Numele, prenumele, adresa de e-mail și/sau numărul de telefon.

Numele, prenumele, adresa de e-mail și/sau numărul de telefon.

Datele sunt păstrate atât timp cât există un consimțământ valabil. Atunci când consimțământul este retras, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop.

19.8. În scopul dezvoltării unei strategii de marketing, segmentarea clienților și analiza Serviciilor noastre, putem prelucra datele pe care le-ați indicat la înregistrarea pentru Servicii, de exemplu, sexul dumneavoastră, Serviciile alese, precum și anumite informații obținute de la cookie-uri.

Categoria de date cu caracter personal

Temeiul juridic pentru prelucrare

Perioada de păstrare

Sexul, informațiile din cookie-uri, de exemplu, adresa IP, dispozitivul utilizat, tipul de browser, ora și data deschiderii, dezabonarea și blocarea e-mailurilor noastre, clicurile, interacțiunea cu Site-ul web.

Prelucrarea necesară în scopul intereselor noastre legitime pentru îmbunătățirea și dezvoltarea afacerii noastre.

Vă rugăm să consultați politica de cookie, pentru a vedea mai multe informații despre cookie-urile noastre. Dacă vă ștergeți profilul, este posibil să păstrăm o parte din informații într-o formă anonimă și agregată.

19.9. Pentru a furniza servicii pentru clienți și pentru a rezolva orice probleme care pot apărea în legătură cu Serviciile noastre, vă procesăm numele, prenumele, informațiile de contact, datele de profil și orice alte informații pe care le puteți furniza în timpul comunicării cu consultanții noștri sau specialiștii în servicii pentru clienți

Categoria de date cu caracter personal

Temeiul juridic pentru prelucrare

Perioada de păstrare

Numele, prenumele, adresa de e-mail și/sau numărul de telefon, informații despre profil, orice alte informații care ne pot fi furnizate în timpul consultării sau în scopurile menționate aici.

Prelucrarea necesară în scopul intereselor noastre legitime pentru a asigura calitatea Serviciilor noastre, rezolvarea oricăror probleme legate de aceasta și protecția intereselor și drepturilor noastre legale în cazul oricăror dispute.

Datele sunt păstrate până când scopul prelucrării lor este atins sau sunt șterse atunci când vă ștergeți profilul, dacă păstrarea nu este necesară pentru a ne proteja drepturile legale.

19.10. Pentru a asigura protecția și securitatea bazei noastre de date, a sistemelor interne, a site-ului web și a altor infrastructuri și pentru a supraveghea utilizarea Serviciilor noastre, putem prelucra diverse informații tehnice, pe care le obținem de la cookie-uri, fișiere de jurnalizare și alte soluții tehnologice similare.

Categoria de date cu caracter personal

Temeiul juridic pentru prelucrare

Perioada de păstrare

Adresa dumneavoastră IP, informații despre dispozitivul dumneavoastră, tipul și versiunea browser-ului, fusul orar, diverse metadate, informații despre accesul la site și profil, informații despre interacțiunea cu Site-ul web, introducerea și corectarea datelor și orice alte informații în scopul stabilit aici.

Prelucrarea necesară în scopul intereselor noastre legitime pentru a asigura securitatea sistemului nostru IT și o afacere fiabilă, continuă și sigură.

Date păstrate timp de 12 luni

19.11. Pentru a estima, a prezice și a vă oferi cel mai adecvat și eficient plan de dietă și nutriție, precum și pentru a vă ajuta să atingeți obiectivul pe care l-ați stabilit, putem colecta și analiza (profil) anumite tipuri de informații despre utilizatori. Când profilăm, folosim doar date exacte, minime, cum ar fi corelarea modificării greutății unui utilizator din cauza unui anumit plan de nutriție. Realizăm o astfel de profilare pe baza intereselor noastre legitime de a furniza cele mai adecvate și eficiente Servicii utilizatorului. Nu luăm decizii automate bazate pe profilare care pot avea consecințe juridice pentru dumneavoastră sau vă pot afecta negativ în calitate de persoană vizată. Acest lucru ne permite să oferim utilizatorilor noștri un plan de nutriție și dietă care a avut succes pentru alți utilizatori cu parametri similari.

19.12. Perioada de păstrare și ștergerea datelor:

19.12.1. Vom prelucra datele dumneavoastră personale atât timp cât oricare dintre scopurile de prelucrare a datelor menționate mai sus sau temeiul juridic este valabil. Evaluăm perioada de păstrare luând în considerare obligațiile noastre legale și perioadele de păstrare stabilite în acestea, precum și interesele noastre legitime sau instrucțiunile dumneavoastră, de exemplu, în cazul în care vă retrageți consimțământul.

19.12.2. Atunci când oricare dintre scopurile de prelucrare a datelor menționate mai sus sau temeiul juridic nu mai există, ștergem sau anonimizăm datele.

19.13. Partajarea datelor dumneavoastră personale:

19.13.1. În anumite cazuri, colaborăm cu diverși furnizori terți de servicii și procesatori de date, care oferă asistență pentru Serviciile noastre. Astfel, datele dumneavoastră personale pot fi partajate cu astfel de furnizori de servicii, care furnizează servicii de găzduire server și servicii co-localizare, servicii și instrumente de livrare de e-mail și conținut, servicii de facturare și procesare a plăților, marketing, contabilitate, IT legal și alte servicii, de care putem avea nevoie în mod rezonabil.

19.13.2. Acești furnizori de servicii pot primi numai datele personale necesare pentru furnizarea serviciului respectiv, de exemplu, informațiile privind plățile dumneavoastră vor fi partajate numai cu furnizorii de servicii de procesare a plăților și numai în măsura necesară pentru a vă asigura plata, a vă rambursa plata sau a vă revizui reclamațiile.

19.13.3. Acești furnizori de servicii terțe pot prelucra aceste date numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și sunt interzise să le utilizeze în alte scopuri. Acești furnizori de servicii sunt obligați să asigure protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu normele legale aplicabile și acordurile obligatorii încheiate cu noi. Dacă oricare dintre acești furnizori de servicii se află în afara UE/SEE, ne asigurăm că transferul de date cu caracter personal se efectuează în conformitate cu cerințele legale și soluțiile prevăzute în Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

19.13.4. Alegem și selectăm astfel de furnizori de servicii cu grija cuvenită și le solicităm să asigure integritatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră personale.

19.13.5. Datele dumneavoastră personale pot fi accesate numai de către angajații autorizați ai Companiei care au fost de acord cu obligațiile de confidențialitate și care au nevoie de aceste informații pentru a-și îndeplini sarcinile.

19.13.6. În anumite situații, este posibil să fim obligați din punct de vedere legal să împărtășim informațiile dumneavoastră cu organismele de aplicare a legii și cu autoritățile guvernamentale. De asemenea, este posibil să împărtășim informațiile dumneavoastră cu astfel de autorități pentru a aduce, a pune în aplicare sau a apăra revendicările dumneavoastră legale

19.13.7. Compania în calitate de operator de date cu caracter personal este responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale. 

19.14. Drepturile dumneavoastră:

19.14.1. Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră personale și de a primi toate informațiile pe care le procesăm despre dumneavoastră în termen de o lună.

19.14.2. Dacă doriți să vă corectați datele, puteți face acest lucru contactându-ne sau corectându-le dumneavoastră conectându-vă la profilul dumneavoastră.

19.14.3. Dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale pe baza intereselor noastre legitime, aveți dreptul să vă opuneți unei astfel de prelucrări. Dacă vom primi o astfel de obiecție, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare pentru prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale.

19.14.4. Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, care se bazează pe consimțământ. Revocarea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

19.14.5. Aveți dreptul să ștergeți datele dumneavoastră conectându-vă la profilul dumneavoastră sau contactându-ne. Rețineți că nu vom putea șterge datele, pe care suntem obligați să le păstrăm în conformitate cu legile aplicabile. Dacă solicitați ștergerea datelor dumneavoastră sau vă opuneți prelucrării datelor necesare pentru a vă furniza Serviciul nostru, nu vă vom putea furniza Serviciile noastre sau va fi împiedicată furnizarea.

19.14.6. Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne scrieți folosind informațiile de contact furnizate aici. Înainte de a vă furniza orice informații, s-ar putea să fim obligați să vă verificăm identitatea.

19.14.7. În cazul în care considerați că nu ne-am îndeplinit obligațiile de prelucrare a datelor cu caracter personal sau că v-am încălcat în alt mod drepturile de protecție a datelor, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere - Inspectoratul de Stat pentru Date (Elijas iela 17, Riga, Letonia, LV-1050).

19.15. Informații de Contact:

19.15.1. Dacă aveți întrebări cu privire la această Politică de Confidențialitate sau doriți să vă exercitați drepturile persoanei vizate, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți la CertifiedKetoDiet.com ASISTENȚĂ online HELP DESK.

Nutrameg Latvia SIA, număr de înregistrare 40203072376 cu sediul social Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letonia.

19.16. Diverse:

19.16.1. Ne rezervăm dreptul de a schimba și modifica această Politică de Confidențialitate din când în când. Modificările intră în vigoare de îndată ce sunt încărcate pe site. În cazul unei modificări semnificative, vă vom notifica, de exemplu, prin postarea unei notificări în profilul dumneavoastră, pe site sau prin trimiterea unui e-mail.

Politica de Cookie-Uri 

20.1. Site-ul și aplicația CertifiedKetoDiet.com (în continuare - Site-ul web) utilizează cookie-uri. Dacă ați fost de acord, pe lângă cookie-urile care asigură funcționarea Site-ului web, alte cookie-uri, semnalizatoare web, pixeli sau tehnologii de stocare similare pot fi plasate pe browser-ul sau dispozitivul dumneavoastră de pe care accesați Site-ul nostru web. Această politică explică ce cookie-uri utilizează acest site web și în ce scopuri.

20.2. Operatorul de date cu caracter personal este Nutrameg Latvia SIA, număr de înregistrare 40203072376 cu sediul social Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letonia.

20.3. Ce sunt cookie-urile și în ce scopuri le folosim:

20.3.1. Cookie-urile sunt fișiere text mici, care sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră atunci când vizitați Site-ul nostru web. Browser-ul pe care îl utilizați utilizează cookie-urile pentru a redirecționa informațiile către Site-ul web la fiecare vizită ulterioară, pentru ca Site-ul să recunoască utilizatorul și să-și amintească alegerile utilizatorului (de exemplu, alegerea limbii, informațiile de conectare și alte setări). Acest lucru vă poate face următoarea vizită mai ușoară și Site-ul web mai util pentru dumneavoastră.

20.3.2. Folosim diferite tipuri de cookie-uri. Când accesați Site-ul web, vom plasa cookie-uri strict necesare pe browser-ul sau dispozitivul dumneavoastră. Alte tipuri de cookie-uri vor fi stocate numai dacă ați acceptat utilizarea acestor cookie-uri. Aici sunt mai multe detalii despre cookie-uri, care pot fi stocate pe dispozitiv sau browser-ul dumneavoastră atunci când accesați Site-ul nostru web.

20.3.2.1. Cookie-uri strict necesare - Cookie-urile strict necesare ajută la facilitarea utilizării Site-ului web, oferind funcții de bază, cum ar fi navigarea pe pagină, selectarea limbii, autorizarea și completarea formularelor. Site-ul nu poate funcționa fără aceste cookie-uri și nu pot fi dezactivate. Aceste cookie-uri nu dezvăluie identitatea utilizatorului și nu colectează informații despre utilizator. Acestea sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului până când browser-ul este închis.

20.3.2.2. Cookie-uri analitice - Cookie-urile analitice ne permit să numărăm vizitele pe site-ul web și sursele de trafic, astfel încât să putem măsura și îmbunătăți performanța Site-ului nostru web. Ele ne ajută să știm ce pagini sunt cele mai populare și mai puțin populare și să vedem cum se deplasează vizitatorii pe Site. Toate informațiile pe care aceste cookie-uri le colectează sunt în formă agregată. În scopuri analitice și statistice, este posibil să folosim cookie-uri terță parte, de exemplu, cookie-uri Google Analytics, care pot fi stocate permanent pe dispozitiv sau browser.

20.3.2.3. Cookie-uri de Marketing - Aceste cookie-uri oferă publicitate și comunicare de marketing, care sunt legate de interesele utilizatorilor Site-ului. Acestea pot fi utilizate de terți și furnizori de servicii pentru a crea un profil de interes și pentru a afișa anunțuri relevante pe alte pagini web. Aceste cookie-uri nu stochează informații de identificare personală, ci se bazează pe identificatorul unic al browser-ului și al dispozitivului. Aceste cookie-uri stochează informații despre vizita dumneavoastră pe site și pot fi utilizate pentru a afișa anunțuri personalizate pe rețelele sociale și pe alte site-uri. Dezactivarea acestor cookie-uri vă va oferi publicitate mai puțin personalizată. În scopuri publicitare, putem utiliza cookie-uri terțe, cum ar fi cookie-urile Facebook sau Google, care pot fi stocate permanent pe dispozitivul sau browser-ul dumneavoastră.

20.4. Cum să controlați cookie-urile:

20.4.1. Când vizitați Site-ul nostru web, vi se arată o declarație informativă conform căreia Site-ul web utilizează cookie-uri și vi se solicită consimțământul pentru a activa cookie-urile analitice și de marketing. Dacă doriți să vă retrageți consimțământul sau să modificați setările cookie-urilor, puteți face acest lucru făcând clic pe butonul setări cookie de mai sus.

20.4.2. Vă puteți retrage consimțământul pentru cookie-urile analitice și/sau de marketing, precum și să ștergeți toate cookie-urile stocate în browser-ul dumneavoastră prin ștergerea istoricului de cookie-uri al browser-ului. De asemenea, puteți configura browser-ul dumneavoastră pentru a bloca salvarea cookie-urilor. Făcând clic pe butonul „Ajutor” din browser-ul dumneavoastră, puteți găsi instrucțiuni despre cum să împiedicați browser-ul să stocheze cookie-uri, precum și ce cookie-uri sunt stocate deja și să le ștergeți, dacă doriți. Modificările setărilor trebuie făcute pentru fiecare browser pe care îl utilizați.

20.4.3. De asemenea, puteți renunța separat la disponibilitatea activității dumneavoastră pe site-ul web pentru Google Analytics prin instalarea extensiei (add-on) Google Analytics de renunțare pentru browser, care împiedică partajarea informațiilor despre vizita dumneavoastră pe site cu Google Analytics. Link către add-on și pentru mai multe informații: https://support.google.com/analytics/answer/18188.

20.5. Informații de Contact:

20.5.1. Dacă aveți întrebări cu privire la această Politică de Cookie-uri sau doriți să vă exercitați drepturile persoanei vizate, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți la CertifiedKetoDiet.com ASISTENȚĂ online HELP DESK.

20.5.2. Nutrameg Latvia SIA, număr de înregistrare 40203072376 cu sediul social Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letonia. 

20.6. Modificări ale Politicii Cookie:

20.6.1. Ne rezervăm dreptul de a schimba și modifica această Politică de Cookie din când în când. Modificările intră în vigoare de îndată ce sunt încărcate pe site. În cazul unei dispute cu privire la termenii acestei Politici de Cookie-uri în diferite limbi, versiunea în limba engleză va prevala.